Skip to main content

Egenvårdsprogram

12. Övningar i medveten närvaro och acceptans

Det finns två övningar på den här sidan. I dessa övningar slappnar du av genom att observera din kropp och din andning på ett accepterande och tillåtande sätt.

Övning: Tillåtande kroppsskanning (6:52)

Mål 

Du lär dig att slappna av genom att fördomsfritt observera olika delar av kroppen och hur de känns. Du övar dig på acceptans.

Anvisning 

Du övar medvetet på att fokusera på och skanna olika delar av kroppen utan att värdera dem eller kräva något av dem.

Ljudinspelningen tillsvidare bara på finska, men snart kan du lyssna på den även på svenska. Övningen finns på svenska i textformat.

Sitt eller ligg bekvämt när du gör övningen. Om du vill kan du blunda.

Det är bra att göra övningen dagligen och ibland flera gånger om dagen.

  • Det är viktigt att göra övningen regelbundet i minst 2–3 veckor.
  • Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå.

Genom repetition lär du dig att använda dina färdigheter vid behov när du känner att du har det svårt.

Övningen finns också i textformat.

Audio file

Övning: Tillåtande andningsövning (5:39)

Mål

Du lär dig att slappna av genom att observera din andning och hur den fungerar.

Anvisning 

Du övar medvetet på att fokusera på din egen andning och på hur den färdas genom kroppen. Avsikten är att göra observationer utan att döma dem på något sätt.

Ljudinspelningen tillsvidare bara på finska, men snart kan du lyssna på den även på svenska. Övningen finns på svenska i textformat.

Sitt eller ligg bekvämt när du gör övningen. Om du vill kan du blunda.

Det är bra att göra övningen dagligen och ibland flera gånger om dagen.

  • Det är viktigt att göra övningen regelbundet i minst 2–3 veckor.
  • Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå.

Genom repetition lär du dig att använda dina färdigheter vid behov när du känner att du har det svårt.

Övningen finns också i textformat.

Audio file