Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Känslorna och upplevelserna orsakar fysiska känningar. En kroppslig känning kan orsakas av en kombination av olika transmittorsubstanser och hormoner.

Dessa upplevelser varierar från människa till människa och beror på vilken känsla det är fråga om.

Känslorna och upplevelserna kan orsaka kroppsliga symtom som stör livet. De kan också orsaka olika känslor, till exempel ångest. Du kan minska och lindra dessa symtom genom andning och avslappning.

Behöver du en förändring?

Grunden till en förändring är att du hittar vanor som fungerar bra och främjar ditt välbefinnande i vardagen. Det är också viktigt att du ifrågasätter vanor som inte fungerar och att du hittar nya, bättre fungerande vanor i stället för dem.

Kartlägg din vardag

Äter du tillräckligt ofta regelbundet och relativt sund mat, sover du tillräckligt och känner du dig psykiskt och fysiskt trygg i din vardag? Det kan vara nyttigt om du i lugn och ro observerar din dygnsrytm en tid och den tillfredsställelse som du upplever i vardagen.

Försök att målmedvetet uppnå ett regelbundet program för din dag.​​

Är jag överansträngd?

Om du är överansträngd är det en god idé att börja med att stanna upp och tänka på vad du kan göra för att lugna situationen. Om du använder en stor del av din tid på saker som tär på dina krafter är det nödvändigt att du ser över din tidsanvändning och vardag.

Kom ihåg

Känslorna och upplevelserna kan orsaka kroppsliga symtom. De kan också orsaka olika känslor, exempel ångest. Du kan minska och lindra dessa symtom genom andning och avslappning.