Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar kroppen och psyket varandra?

I sin enklaste form innebär avslappning att du är medveten om ditt sätt att andas, om spänningen i kroppen eller om att du sitter i fel arbetsställning, och att du försöker förbättra situationen.

Du kan till exempel aktivera din andning, låta axlarna falla ner och ändra din hållning. Den fysiska handlingen gör att psyket slappnar av, eftersom kroppen och psyket är i ständig växelverkan.

Symtom i kroppen och psyket

Kroppen och psyket samarbetar hela tiden. Ibland är det svårt att veta om ett fenomen är fysiskt eller psykiskt. Det kan också vara svårt att skilja på orsak och verkan.

Psyket påverkar kroppen

Ibland kan fysiska symtom orsakas av psykisk belastning. Trots det kan till exempel en läkare enbart fokusera på att hitta en fysisk orsak till det fysiska symtomet. Ibland betraktas psykiska orsaker som bortförklaringar.

Det kan vara svårt att se sambandet mellan en fysisk sjukdom och psykisk stress. Det kan verka konstigt att förklaringen till magont eller axelvärk kan vara ett problem i relationen. Förklaringen kan verka för enkel eller orsakssambandet för avlägset.

Kroppen påverkar psyket

Å andra sidan händer det att fysiska symtom bagatelliseras och det psykiska problemet betonas alldeles för mycket, och till och med på felaktiga grunder. Om depressiva symtom endast betraktas som psykiska symtom, kan resultatet vara att nödvändiga fysiska undersökningar inte utförs.

Kroppen gör psyket avslappnat, psyket gör kroppen avslappnad

Dagens forskning visar att kroppens fysiska och psykiska delar är i ständig växelverkan med varandra. Psykets rörelser har sitt eget kemiska språk i kroppen, och detta språk återspeglas i form av kroppsliga känningar.

Det är möjligt att synliggöra och utnyttja denna koppling i olika avslappnings- och uppmärksamhetsövningar: kroppen gör psyket avslappnat och psyket gör kroppen avslappnad.​​

Kom ihåg

Kroppen och psyket samarbetar hela tiden. Ibland är det svårt att veta om det är fråga om ett fysiskt eller psykiskt fenomen.