Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Slappna av med hjälp av tankar (6:14)

Ältandet är ofta någonting som vi gör automatiskt utan att vi själva märker det. Vi börjar älta när vi kommer att tänka på ett problem. Ibland utlöses ältandet av ångest eller av en irriterande tanke. Tankar om orsaker, följder och hotbilder börjar kretsa i sinnet.

Ältande ökar ångesten

Tankarna går runt i cirkel. Problemet blir bara större i sinnet. Känslorna blir mer och mer negativa. Oron för med sig ångest och rädsla.

När vi ältar tankar försöker vi förutse framtiden, men vårt ältande löser inte det ursprungliga problemet. Ältandet tär på våra krafter och gör oron, ångesten och nedstämdheten starkare.

Övning: Slappna av med hjälp av tankar (6:14)

Mål

Du lär dig att släppa tankarna genom att fokusera på din andning och hur den strömmar genom din kropp.

Anvisning

Du övar att medvetet fokusera på olika muskelgrupper och på andningen. Du lär dig att släppa tankar genom att medvetet förankra dig i stunden och följa det som händer i din kropp.

Det är bra att göra övningen dagigen och ibland flera gånger om dagen. 
  • Det är viktigt att göra övningen regelbundet i minst 2–3 veckor.  
  • Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå.    

Du kan lyssna på eller läsa övningen.

Audio file