Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är psykiskt välbefinnande?

Det psykiska välbefinnandet är en del av människans allmänna välbefinnande. Du kan sköta om ditt psykiska välbefinnande och stärka dina egna resurser.

Psykiskt välbefinnande förknippas ofta med begrepp som lycka, ett gott liv, psykisk balans. Psykisk hälsa betyder ändå inte att livet skulle vara helt fritt från ångest, otillräcklighet, nedstämdhet eller till och med psykiska störningar.

Alla möter med och motgångar i sina liv. Ingen kommer undan problem i relationen eller med pengar, skolpress, stress på jobbet, förluster och avståenden. Dessa omständigheter kan rubba det psykiska välbefinnandet, men de förstör det inte.

Hur kan vi stärka vår psykiska hälsa

Alla har en kropp och en själ , och det är bra att se till att båda mår bra. De är inte heller separata från varandra.

Om du sover för lite om nätterna eller ibland glömmer bort att äta på dagen, hur märker du det först? Sannolikt genom att du är nervös, trött, arg och ledsen, och ingenting går som det ska. När du sköter om kroppens behov till exempel genom att motionera, sova och äta bra, sköter du samtidigt om att ditt psyke mår bra.

En viktig del av det psykiska välbefinnandet är att du känner igen dina egna känslor, hittar ord för dem och ger uttryck för dem.

Du kan också sköta om ditt psykiska välbefinnande genom att gå i skolan eller jobba, eftersom dessa sysslor medför rytm och rutin i vardagen. Härnäst tar vi upp andra faktorer som främjar ditt psykiska välbefinnande i vardagen.

Kom ihåg

Alla möter med och motgångar i sina liv. Ingen undgår relationsproblem, stress och förluster. Dessa omständigheter kan rubba det psykiska välbefinnandet, men de förstör det inte.