Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Förhoppningsvis har du hittat nyttiga övningar som hjälper dig i vardagen.

Glöm inte att du kan använda det här programmet alltid när du har tid. Du kan spara eller anteckna de innehåll du tycker är mest användbara och komma tillbaka till dem senare. 

Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt. Tillåt dig själv vilodagar och planera dem till och med i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Vägen framåt

​I det här avsnittet hittar du ytterligare länkar till annat innehåll i Psykporten, till exempel symtomtester och egenvårdsprogram. Se efter om något av dem lämpar sig för dig.