Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Om det behövs, bekanta dig även med de övriga programmen i Psykporten som kan vara till hjälp.

Kom ihåg

Om den belastning som din livssituation orsakar känns så stor att dina resurser inte räcker till för att hantera den, tveka inte att söka hjälp!

Vad ska jag göra om jag behöver mer stöd i min situation?

I svåra livssituationer kan du ha nytta av stödtjänster inom den tredje sektorn. Organisationer kan också ge kamratstöd.

Den belastning som orsakas av en utmanande livssituation kan innebära en risk för psykiska problem. Då kan du också behöva professionell hjälp. Om du redan har en vårdkontakt kan du berätta för din kontaktperson hur du mår.

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsocentral, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Även avgiftsfria nätterapier är snabbt tillgängliga och en effektiv hjälp för många vanliga psykiska problem.

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Var avslappnings- och andningsprogrammet till hjälp för dig?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.