Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Lär dig att byta perspektiv

När man umgås med andra kommer man att märka att man ibland har samma synsätt och ibland olika. Eftersom vi alla är individer är det inte alltid lätt att förstå den andras perspektiv.

Det är bra att öva på att se saker och ting ur någon annans perspektiv. Då hjälper det att ha en öppen, nyfiken och icke-dömande inställning till den andra.

Ibland är det bra att byta perspektiv på andra sätt också. Du kan till exempel prova att observera en tidigare jobbig situation som om du var en utomstående eller som om du såg händelserna från en annan plats. Du kan också försöka att sätta in i ditt förflutna eller framtida jags situation.

Observera: Detta är inte en intellektuell övning. Du bör inte bara reflektera över övningen på en allmän nivå, utan bör också tillämpa den på dina egna erfarenheter.

Övning: Byt perspektiv

Mål

Du lär dig att byta perspektiv. Det gör det lättare för dig att sätta dig in i någon annans situation och se saker och ting från olika sidor.

Anvisning

Fundera på en tidigare jobbig situation. Välj sedan ett av följande perspektiv och öva på att se situationen ur det. Lägg minst några minuter på övningen.

En utomstående

Du kan till exempel föreställa dig att du står på toppen av en kulle där du tittar ner på situationen. Du kan se alla olika sidor av situationen.

  • Vad är det som händer?
  • Vad lägger du märke till?
En annan människa

Om du var en annan människa.

  • Hur skulle situationen kunna kännas för dig?
  • Vad tankar skulle den väcka hos dig?
  • Hur skulle du vilja agera?
Framtidens jag
  • Vad skulle ett 1 år äldre jag kunna tänka om situationen?
  • Skulle hen se något på ett annat sätt?
  • Skulle situationen kännas likadan längre?