Skip to main content

Närstående

Också de närstående behöver stöd och information om hur de kan hjälpa en person som kämpar med mentalhälsoproblem

På dessa sidor hittar du stöd för att orka själv samt hjälpa en närstående.

Egenvårdsprogram för närstående

I egenvårdsprogrammet hittar du mer information och verktyg. I egenvårdsprogrammet finns bland annat videor, övningar med handledning samt tester. Du kan göra programmet i din egen takt och på tider som passar dig. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Information för närstående

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Du kanske också är intresserad av