Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för sexualitet!

Har du funderat på din sexualitet? Vill du stärka din sexuella självkänsla? I detta egenvårdsprogram lär du dig om sexualitet.

Du kan också hitta mer livskraft och acceptans för din egen sexualitet.

Egenvårdsprogrammet har producerats i samarbete med Befolkningsförbundet.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Egenvårdsprogrammet för sexualitet lämpar sig för alla som vill reflektera över sin sexualitet och sitt sexuella välbefinnande. Ditt mål kan till exempel vara bättre självkännedom, förbättrad sexuell självkänsla eller mer njutning i ditt liv.

Du kan göra egenvårdsprogrammet självständigt eller med din potentiella partner.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om psykiskt välmående samt sexualitet och relaterade frågor.

Sexualiteten är en väsentlig del av den mänskliga upplevelsen under hela livet. Den betyder olika saker för olika människor. Den syns också i olika människors liv på olika sätt. I den här delen lär du dig om sexualitet och dess betydelse.

Delen omfattar också hur man stöder sexuell hälsa, sexualitet och njutning, samt faktorer som hindrar dem.

I den här delen hittar du videor där en sexolog berättar

 • om termerna sexualitet, sex och sexuell intelligens
 • om sund sexualitet och respekt för den egna kroppen
 • om sambandet mellan psykiska störningar och sexuella störningar
 • om sexualitet och tillåtelse att njuta
 • om sexuell självkänsla
 • om sexuella störningar

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera över din situation.

Din nuvarande sexualitet styr inte resten av ditt liv. Övningarna hjälper dig att fundera på din egen sexualitet. Så här tar du steg i den riktning du vill.

Målet med övningarna är att förbättra ditt sexuella välbefinnande. Övningarna varierar i sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för dig själv. 

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

I den sista delen får du information om hur man kan öka välbefinnandet i vardagen och anvisningar för fortsättningen. Du får mer information om vad du ska tänka på för att de resultat du har uppnått ska bli bestående.

Du får också mer information om hur du kan förbättra ditt parförhållande samt hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar psyket och välbefinnandet.

Du hittar också länkar till annat innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Checklista för att komma igång

Du kan vara anonym  

Du kan delta i programmet och övningarna helt anonymt. Du behöver inte uppge dina personuppgifter någonstans.

För att skydda din integritet registreras inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera och spara dem i en separat fil.

Var som helst, när som helst 

Programmet är tillgängligt alltid då du har tid, dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

I sin helhet eller i delar

Programmet tar flera timmar att gå igenom. Det är ändå inte nödvändigt att gå igenom hela programmet på en gång. Du kan också välja att fokusera på de delar som du tycker är mest intressanta och de som bäst passar din situation.

Du kan åstadkomma en förändring

Du håller på att starta ett program som ger stöd och verktyg för din situation. Fint att du jobbar på dig själv. Programmet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt om programmet känns utmanande ibland. Det hör till då man strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.