Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för bearbetning av könsidentiteten!

Har du börjat fundera på din könsidentitet, hur du uttrycker dig eller hur du vill bli sedd? Har du märkt att du upplever könskonflikt eller har du börjat observera din egen kroppsupplevelse? Om du behöver stöd för att möta dessa frågor kan detta egenvårdsprogram vara användbart för dig.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Det kön som man blivit tilldelad vid födseln känns inte alltid som ens eget. De utifrån definierade könsrollerna kan kännas snäva. Detta program är avsett för dig som funderar på din könstillhörighet.

Du kan använda egenvårdsprogrammet 

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

​​​​​Programmet har tagits fram i samarbete med Terapiatalo Quu.  Tays och Kompetenscentret för könsmångfald har med hjälp av sina kommentarer även utvecklat egenvårdsprogrammet. 

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om könsmångfald, könsidentitet och relaterade frågor.

Du får till exempel information om:

 • termer relaterade till kön
 • könsnormer och deras inverkan
 • det emotionella illamående som en könskonflikt orsakar, det vill säga könsdysfori
 • olika sätt att lindra könsdysfori och minoritetsstress
 • hur du berättar om könsidentitet

2. VERKTYG

I den andra delen är det dags att tänka på vad allt detta betyder för dig? Hur uppfattar du dig själv?

I den här delen går vi igenom olika sätt att reflektera över den egna könsidentiteten samt övningar som kan hjälpa dig att hantera en eventuell könsdysfori. Förhoppningsvis kommer du till insikt om dig själv med hjälp av texten och övningarna!

Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för dig själv. 

De övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och återgå till längre fram. 

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen får du mer information om hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar psyket och välbefinnandet. 

Du hittar också länkar till annat innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig. 

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Detta egenvårdsprogram 

 • baserar sig på beprövade metoder  
 • består av tre delar  
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen   

Var som helst, när som helst   

Övningarna är alltid tillgängliga för dig, när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan till exempel slå dig ner med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.  

Du kan lära dig sätt att stödja ditt välbefinnande  

I Psykportens egenvårdsprogram hittar du information om hur du kan förbättra din livskvalitet genom små medvetna förändringar. Även små saker kan göra stor skillnad. 

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.