Skip to main content

Stöd till en trött elev

Tillräcklig sömn är viktigt för inlärningen. Sömnbrist försämrar minnet och beslutsförmågan. Sömnbrist kan också orsaka koncentrationssvårigheter som påminner om en uppmärksamhetsstörning.

Tillräcklig sömn och vila är förutsättningar för inlärning. De minnesspår som uppstår under dagen aktiveras och stärks under sömnen. Många barn och ungdomar sover däremot för lite. 

Centrala saker

 1. Sömnbrist försämrar skolprestationen. Sömnbrist kan visa sig som rastlöshet, koncentrationssvårigheter eller apati. 
   
 2. Unga människor är särskilt benägna att sova för lite. 
   
 3. Det individuella sömnbehovet varierar. Pigghet är den viktigaste indikatorn på tillräcklig sömn. 
   
 4. För lite sömn kan ha många olika orsaker. En del av orsakerna kräver professionell hjälp för att rättas till. 
   
 5. Skolorna kan på många sätt stödja en tillräcklig sömn för eleverna.  
   
 6. Det är viktigt att hänvisa en ständigt trött elev till elevvården. 

Hur yttrar sig sömnbrist i skolan? 

Otillräcklig sömn kan yttra sig i skolan som 

 • förseningar och frånvaro   
 • försämrade betyg   
 • rastlöshet och impulsivitet  
 • koncentrationssvårigheter   
 • irritabilitet och ett ombytligt humör   
 • trötthet och apati   
 • ångest   

Sömnbrist kan också visa sig genom att eleven konsumerar mycket energidrycker eller andra koffeinhaltiga drycker. Koffein ersätter däremot inte sömnen. Det minskar bara känslan av trötthet. 

Sömnbrist hindrar skolprestationen 

Otillräcklig sömn är kopplat till en sämre skolprestation. Sömnbrist försämrar minnet, inlärningen och beslutsförmågan. Uppmärksamheten och det kreativa tänkandet blir också lidande.    

Sömnbrist kan orsaka koncentrationssvårigheter som påminner om en uppmärksamhetsstörning. Koncentrationssvårigheter på grund av sömnbrist försvinner däremot när barnet eller den unga får tillräckligt med sömn. 

För lite sömn kan också leda till försämrade vänskapsrelationer. Barnet eller ungdomen kan vara irriterad eller ombytlig. Det kan också vara svårt för hen att bli entusiastisk över saker och ting.  

Mängden sömn

Det individuella sömnbehovet varierar. Det finns ingen universell riktlinje för hur mycket sömn som är tillräcklig. Målet kan vara att man fått tillräckligt med sömn när man vaknar relativt utvilad på morgonen och tröttheten inte är betydande under dagen.

Sömnbehovet hos växande och utvecklande barn och ungdomar är större än hos vuxna. Den rekommenderade mängden sömn för unga är 8–11 timmar. 

En oavbruten, kontinuerlig sömn är viktig för hälsan. 

Det kan finnas många orsaker till för lite sömn 

För lite sömn kan ha många olika orsaker.

Vad kan läraren göra?   

Diskussion och förhållningssätt 

 • Betona hur viktig den läggdags som vårdnadshavarna bestämmer är för både vårdnadshavarna och den unga. 
 • Prata med eleverna om vikten av sömn och hur nödvändigt det är med sömn. 
 • Berätta för den unga att du har märkt att hen är trött. Fråga hur hen mår, samt vad hen själv tycker om trötthet och sömnlöshet.  
 • Normalisera känslor av trötthet och problem med att lägga sig.  
 • Diskutera med eleverna vad som bidrar till en tillräcklig sömn. 
 • Lägg märke till om eleven är konstant trött. Hjälp hen att söka hjälp. 

Funktionella metoder 

 • Var inte rädd för att prova olika uppiggande och lugnande sätt med eleverna, även om en del av eleverna kan tycka att övningarna är pinsamma eller ointressanta. Metoderna fungerar om man övar på dem regelbundet. 
 • Öva på att lugna ner dig med eleverna under dagen. Det hjälper dem att lugna ner sig även på kvällen. 
 • Erbjud en aktiv stund i början av lektionen. Olika spel, lekar eller sång kan ställa in hjärnan på inlärning.  
 • Ordna klassen så att man kan resa sig upp eller gå omkring då och då under lektionen. Att till exempel vässa en penna eller hämta böcker kan pigga upp en trött ung person för en stund. Tillåt sådan rörelse i klassen som inte stör andra.  
 • Kom överens om pauser för välbefinnande i skolan. Avsätt ett eget utrymme och eventuellt också vägledning för avslappningsövningar eller tysta aktiviteter under dem. 

Lugnande åtgärder 

 • Ordna en tupplurspaus där eleverna kan vila till exempel på jympamattor. Även en kort vilostund förbättrar piggheten. 
 • Påminn eleverna om att äta. Berätta för dem att hjärnan behöver bränsle. Att dricka vatten piggar också upp.  

Om du är orolig för ett barns eller en ung persons sömn ska du först prata med eleven. Kontakta sedan vårdnadshavarna. Om situationen fortsätter bör eleven hänvisas till elevvården. Det är viktigt att ta reda på vad som orsakar sömnbristen så att man kan ingripa i den på ett lämpligt sätt. 

Övningar för att stötta en sömnlös elev i skolan

Övningarna kan användas

 • i förebyggande syfte i grupp
 • som ett stöd för individen i till exempel elevvården.

Nedan finns övningar från olika egenvårdsprogram.  

Kontroll över vardagen
Genom att se till att vardagen fungerar kan det bli lättare att hitta nya perspektiv och lösningar.

Motion
Genom att motionera kan man öka sina resurser i vardagen. Det gör också att studieförmågan förbättras:

Tidsanvändning
Det är vanligt att de saker som är viktiga för en själv inte alltid återspeglas i ens tidsanvändning. Du blir medveten om hur du använder din tid. 

Återhämtning
Återhämtar du dig tillräckligt? 

Att sätta upp mål
Att sätta upp, omvärdera och förnya mål är färdigheter. När man lär sig en ny teknik för det kan man ändra målen på ett mer flexibelt sätt:

Pauser för välbefinnande och temadagar om välbefinnande
Övningarna i acceptans- och åtagandeterapin inom HOT-terapin kan användas under pauserna för välbefinnande. Övningarna kan också tillämpas på temadagar om välbefinnande.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • peptalk från andra unga

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av