Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Öka kontrollen över vardagen

Att diskutera hur viktig vardagen är kan ibland kännas som tröttsamt tjat. Du har säkert tidigare hört att tillräcklig sömn och att äta hälsosamt är viktigt för att man ska må bra. Det lönar sig ändå inte att inte underskatta deras betydelse.

Att se till att vardagen fungerar bra leder inte nödvändigtvis till att alla problem försvinner. Det kan dock innebära att man får mer energi, och hjälpa en att hitta nya perspektiv och lösningar. En fungerande vardag påverkar i sig dessutom ofta sinnesstämningen. Till exempel leder motion ofta till att man mår bättre.

Det är också viktigt att hitta en balans mellan vila och tillräckligt mycket aktiviteter. När man är deprimerad kan man känna sig tröttare och behöva vila mycket. Att hela tiden vila leder sällan till att man skulle orka bättre.

Öka kontrollen över vardagen inom olika delområden

Nedan kan du läsa om olika sätt att förbättra vardagen på. Kom ihåg att du inte behöver ändra allt på en gång. Även små steg hjälper dig framåt.