Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur behandlas ångest?

Det går att behandla ångest och man kan lära sig att minska på den. Bekanta dig med olika sätt att behandla ångest nedan.

Ångest går att lindra när man tränar på att identifiera, namnge och acceptera också sina obekväma känslor. I bästa fall kan ångestkänslor till och med försvinna, om man är villig att träna på de emotionella färdigheterna regelbundet.

I videon (2:38) berättar ledande psykolog Jan-Henry Stenberg mer om god behandling av ångest.

Ett egenvårdsprogram för självständigt arbete

Ibland kan vårt sätt att tänka eller bete oss resultera i att vi mår sämre. Om så är fallet, är det bra att bli medveten om det. Då kan vi också ändra skadliga tanke- och beteendemönster.

Därför är en central del av det här egenvårdsprogrammet att lära sig bearbeta tanke- och beteendemönster. Samtidigt lär du dig också att använda dig av medveten närvaro och avslappning.

Du kan använda detta egenvårdsprogram:

  • självständigt
  • medan du väntar på annan behandling
  • som tillägg till annan behandling
  • när den övriga behandlingen avslutats

Stöd av andra

Många upplever att de känner sig lättade när de har berättat om sina symtom för sina närstående. Dina närstående har kanske också märkt av dina symtom. Du kan bli överraskad över hur mycket stöd och förståelse du får när du talar med andra. 

Om det inte är möjligt att prata med närstående kan du söka dig till olika former av kamratstöd. Kamratstöd förekommer både i gruppform och på tumanhand och träffarna kan vara både ansikte mot ansikte och på distans. Det finns också kamratstödsverksamhet som handleds av social- och hälsovårdspersonal.

"Sorgen halveras när man pratar"

I följande video (2:50) berättar personer, som har upplevt ångest, att de börjat må bättre efter att ha pratat om sina symtom med närstående eller andra människor som har upplevt ångest.

Liisa, som medverkar i videon, säger att delad glädje fördubblas, medan sorgen halveras när man pratar om den.

Professionell hjälp

Vid behandling av ångest används ofta psykosociala behandlingsmetoder och läkemedelsbehandling. Dessa kan ges antingen separat eller parallellt.

Psykosociala terapier är evidensbaserade. Psykoterapi och annan samtalsterapi är exempel på psykosociala behandlingsmetoder som erbjuds av professionell personal och som bygger på interaktion. Nätterapi bygger på ett mer självständigt arbetssätt.

Psykoterapi och andra samtalsterapier

För behandling av ångest har särskilt behandlingsmetoder som bygger på kognitiv terapi visat sig vara effektiva. Det här egenvårdsprogrammet bygger på kognitiv terapi. Kognitiv terapi fokuserar på att bearbeta återkommande bekymmer, rädslor och känslor av osäkerhet.

Behandlingen strävar efter att omforma tankar, känslor och beteende. Samtidigt försöker man hitta effektivare och mer användbara metoder för att lindra ångesten och öka livskvaliteten i vardagen.

Behandlingsmetoder som bygger på medveten närvaro och avslappning har också visat sig vara effektiva.

Du kan delta i behandlingen ensam, med din partner eller familj eller i grupp. Kort samtalsterapi finns tillgänglig till exempel inom bashälsovården.

Du kan också söka dig till psykoterapi på egen bekostnad. Om du har diagnostiserats med en psykisk störning som hotar din arbets- eller studieförmåga kan du ha rätt till rehabiliteringspsykoterapi med ekonomiskt stöd av FPA. På vissa områden i Finland kan du också få psykoterapi genom en servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården.

Nätterapi

Det finns nätterapi som har utvecklats specifikt för generaliserat ångestsyndrom.

Nätterapi är en vårdform där du utför behandlingen via din dator eller smart enhet och får stöd av nätterapeuten på distans.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader.

I nätterapin reflekterar du över dina svårigheter och tanke- och beteendemönster samt lär dig nya sätt att fungera. Programmet ger dig information i form av texter, videor och övningar, som hjälper dig att arbeta vidare. När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det gett lika bra resultat som psykoterapi ansikte mot ansikte.

Om du blev intresserad av nätterapi ska du uppsöka en läkare. Alla läkare i Finland kan utfärda en remiss för nätterapi.

Nätterapin börjar vanligtvis inom en vecka från att remissen utfärdats och är kostnadsfri för invånare i Finland.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling kan användas som tillägg till annan behandling för att försöka lindra symtomen. Tala med din läkare om ditt eventuella behov av en läkemedelsbehandling.