Skip to main content

Hur kan jag hjälpa någon som har ångest?

Berätta för din närstående att du är orolig för hen. Fråga hur ångesten känns och hur länge hen har känt ångest. Lyssna på din närstående öppet och utan att döma.

Närma dig, bedöma och hjälpa i krissituationer  

 • Berätta för din närstående att du är orolig för hen. Fråga hur ångesten känns och hur länge hen har känt ångest.  
 • Välj en lämplig tid och plats. Se till att ni båda känner er trygga och bekväma. Respektera integriteten och förtroligheten. 
 • Om din närstående är självdestruktiv eller våldsam, ring 112. 

Lyssna öppet och utan att döma 

 • Ställ frågor och lyssna på din närstående.  
 • Upprepa det du hört och kontrollera om du förstod rätt.  
 • Var uppmärksam på kroppsspråket, ögonkontakten och hållningen. 
 • Ha tålamod, även om din samtalspartner verkar vara otydlig eller förvirrad, upprepar saker eller talar långsammare än vanligt. 
 • Uppmana inte din närstående att bara rycka upp sig eller muntra upp sig utan ta hens känslor på allvar.
 • Kritisera inte och visa inte din eventuella frustration. 
 • Undvik gräl. 
 • Ge också plats för pauser och tystnad. 

Ge stöd och information 

 • Behandla personen som behöver hjälp med respekt och uppskattning. 
 • Ge hopp om att det blir bättre och erbjud praktisk hjälp. Stöd personen så länge det behövs. 
 • Om din närstående vill ha information, hänvisa hen till tillförlitlig information. 
 • Att återhämta sig från ångest kräver att man ställs inför situationer som orsakar ångest. Ibland kan närstående, utan att inse det, hjälpa personen att undvika svåra situationer. Din uppgift är att hjälpa din närstående att hantera dessa situationer. 

Stärk din närståendes stödnätverk 

Att dela dina egna erfarenheter med personer som har gått igenom detsamma kan hjälpa. Din närstående kan till exempel delta i en kamratstödsgrupp. Familj och vänner är också en viktig källa till stöd. Återhämtningen sker snabbare med hjälp av stödnätverk. 

Uppmuntra att söka professionell hjälp 

Det är värt att söka professionell hjälp när ångesten har pågått i flera veckor och påverkar din närståendes vardag.  

Du kan uppmuntra din närstående att söka hjälp. Du kan berätta för din närstående vilka alternativ det finns för att söka hjälp. Till exempel hälsocentralen eller företagshälsovården kan hjälpa. Uppmuntra din närstående att vara uthållig.

Om din närstående inte vill ha hjälp, ta reda på om det finns en specifik anledning till det. Att prata om rädslor eller föreställningar kan sänka tröskeln för att söka professionell hjälp. Om din närstående fortfarande inte vill ha hjälp, berätta att du stöder hen i att söka hjälp om hen ändrar sig. 

Att söka hjälp i ett tidigt skede lönar sig. Om behandlingen dröjer kan det försvåra till exempel studier, arbete eller människorelationer. Det kan också öka risken för depression och missbruksproblem. Ju tidigare man får hjälp, desto snabbare återhämtar man sig.  

 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomenkäter

Med hjälp av symtomenkäten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogrammen för ångest

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

   Nätterapi

   Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

     Du kanske också är intresserad av