Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Skilj de skadliga tankarna från andra

Ensamheten kan också prägla tankarna om andra människor. Detta kan leda till att man misstolkar situationer.

Undersök sanningshalten i tankarna

Ställ följande frågor när du tolkar en annan persons agerande:

  • Hurdana faktorer talar för denna tanke, dvs. när är den sann?
  • Hurdana faktorer vittnar mot denna tanke, dvs. när är den inte sann?

Exempel:

Kompisen svarar inte på mitt meddelande. Jag tänker att hen är självisk.

Faktorer som talar för denna tanke

”Det faktum att kompisen inte svarar på mitt förslag stärker min tanke om att hen bara fokuserar på sig själv. Det är inte så svårt att svara på ett meddelande, så tydligen anser hen inte att det är viktigt.”

Saker som talar emot denna tanke

”Men kompisen skickade ett meddelande till mig på min födelsedag och bad mig följa med på bio. Dessa saker bevisar att hen åtminstone inte är helt självcentrerad.”

Hitta den korrigerade tanken

Med dessa frågor kan du fundera på hur du skulle kunna formulera om din tanke så att den är mindre skadlig.

  • Är tanken om den andra personen sann? Är den giltig alltid och i alla situationer?
  • Hjälper tanken dig att främja det du önskar i denna relation?
  • Hjälper tanken dig att minska eller förhindra oönskade tankar eller ett oönskat beteende i denna relation?
  • Vilken typ av tanke vore mer användbar och skulle hjälpa dig att uppnå en mer fungerande och balanserad relation?

Det kan vara svårt att hitta en korrigerad tanke om en annan person. Det viktiga är att du börjar undersöka hurdana alternativa tankar som vore både användbara och trovärda.

Tanken att den andra personen är tanklös och självisk kunde till exempel korrigeras enligt följande: ”Det retar mig att hen inte svarar på mina meddelanden, men jag kan inte göra något åt saken nu. Jag vet inte varför hen inte svarar nu.”

I följande övning kan du lära dig att identifiera och korrigera dina skadliga tankar om andra människor.

Övning: Skadliga tankar om andra – identifiera och utforska

Varför?

Den här övningen kommer att öka din förståelse för vad du tycker om andra och hur du tolkar andras handlingar. Den hjälper dig att förstå hur du själv agerar utifrån dessa tolkningar.

Det kan i sin tur hjälpa dig att modifiera ditt eget beteende om du vill och hitta sätt att reglera känslorna av ensamhet.

Hur?

Fundera på situationer där du upplever ensamhet. Skriv ner hurdana tankar du har om andra människor då.

Du kan även använda tankarna om andra människor från övningen Inställningen mot andra

Loading ...