Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Hur bryter man spiralen av ensamhet?

När du märker att du har skadliga tankar om dig själv eller andra människor, är det bra att stanna upp och iaktta dessa tankar. På så sätt kan du gradvis bryta spiralen som upprätthåller ensamheten.

Utmana och ifrågasätta tankar

Det lönar sig att ifrågasätta och utmana tankar. Det kan ha en positiv effekt på hur du mår. Känslan av besvikelse och sorg kan lindras och du kan känna dig mer hoppfull.

Man kan ändå inte vara helt nöjd med alla saker. En alternativ tanke kan inte alltid innehålla en positiv formulering, och det behövs inte heller. Ibland räcker det med att den alternativa tanken inte förvärrar känslan av ensamhet.

Att ändra tillvägagångssättet

Om du har identifierat att spiralen av ensamhet till exempel väcks av att komma hem till ett tomt hus, lönar det sig att planera alternativa tillvägagångssätt för den situationen.

Handlingen kan vara något som du njuter av eller något som involverar möten med andra. Det bästa sättet att lindra ensamheten är att agera på ett sätt som hjälper dig att känna dig närmare dig själv eller andra.

Exempel på effektiva sätt:

  • ”Jag ringer kompisen och ber hen komma med på en promenad”. Detta visar att du bryr dig om din kompis och vill umgås med hen.
  • ”Jag fortsätter med mitt målarprojekt”. Detta ger dig en känsla av att du lyckas och kan.

Situation: Jag kommer till ett tomt hem

Tanke: jag är helt ensam

Känsla: besvikelse, sorg

Handling: jag ringer en bekant, målar

Bekräftelse: agerar, försöker, lyckas