Skip to main content

Egenvårdsprogram

Ta hand om dig själv

Ensamheten påverkar tänkandet och förändrar attityden gentemot dig själv och andra. Tankarna påverkar våra handlingar och val.

Det är naturligt att vilja göra saker inte bara för sig själv utan också för andra. Andra människor ger livet betydelse och mening.

Ensamheten har en övergripande inverkan på välbefinnandet och vardagliga aktiviteter. Mitt i ensamheten tänker du lätt att du inte bryr dig om att laga mat eller städa bara för dig själv. Ibland har du inte lust motionera ensam.

Ensamheten påverkar livsstilen

Vardagliga val och handlingssätt är viktiga, även om det inte känns så när man upplever ensamhet. Bra val kan förhindra att spiralen av ensamhet fördjupas.

Öka ditt välbefinnande

Alla vardagliga saker som du gör för ditt välbefinnande tar dig längre bort från ensamheten. De gör det möjligt för dig att uppleva positiv ensamhet och göra saker som gör dig gott.

När du är medveten om vad som är bra i ditt liv just nu ökar ditt välbefinnande och du vet vad du ska fokusera på även i framtiden.

Övning: Saker som stärker och lindrar ensamhet

Varför?

I den här övningen lär du dig att identifiera vilka saker som fördjupar din känsla av ensamhet och vilka som i sin tur lindrar den. På så sätt vet du vad du ska undvika och vad du ska lägga till i din vardag.

Hur?

Fundera på hur en typisk dag eller vecka ser ut. Skriv ner vilka saker som stärker din känsla av ensamhet. Skriv också ner vilka saker som lindrar din känsla av ensamhet.

Loading ...