Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört egenvårdsprogrammet för ensamhet. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du användbar information, nya idéer och verktyg. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv att ha vilodagar och planera kanske till och med in dem i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Om det behövs, bekanta dig även med de övriga programmen i Psykporten som kan vara till hjälp.

Kom ihåg

Om belastningen som din livssituation orsakar känns så stor att dina inre resurser inte räcker till för att hantera den, ska du inte tveka att söka hjälp!

Vad ska jag göra om det här programmet inte räckte till?

Professionell hjälp

Belastningen från en utmanande livssituation kan exponera för psykiska problem. Då kan det finnas ett behov av professionell hjälp. Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din kontaktperson om dina känslor.

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel hälsostationen, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

HelsingforsMissionens diskussionshjälp

Du kan få hjälp mot ensamhet i HelsingforsMissionens professionella och individuella ensamhetsarbete. I ensamhetsarbetet ingår fem möten där du får diskussionshjälp av en yrkesmänniska.

Nätterapier

Även avgiftsfria nätterapier är snabbt tillgängliga och en effektiv hjälp för många vanliga psykiska problem.

Andra nyttiga program

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för ensamhet

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag på innehållet? Vi tar gärna emot både ros och ris.