Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Undersök din inställning till andra

Om spiralen av tolkningar och handlingssätt som ensamheten influerat blir kraftigare, kan det till och med kännas omöjligt att göra andra slags val.

Ibland händer det att bara tanken av att skicka ett meddelande eller föreslå ett möte med en kompis känns onödigt och orättvist.

Ett exempel

Via ett meddelande föreslår jag en kompis att vi ska gå på konsert, men hen svarar inte.

  • Situationen gör att jag automatiskt tänker: “Min vän är tanklös. Kan det vara så svårt att svara på ett meddelande?”
  • Tanken leder till känslan: ”Jag är irriterad och sårad.”
  • Känslan leder till handling: "Kompisen skickar ett meddelande om andra saker följande dag. Jag svarar inte. Nu förstår hen hur jag känner.”

Du kan känna dig lite lättad över hämnden för en stund, men i det långa loppet kan du känna dig ännu mer ensam och övergiven.

I följande övning kan du reda ut hur dina egna tankar kan upprätthålla upplevelsen av ensamhet.

Övning: Inställningen mot andra

Varför?

I den här övningen får du en uppfattning om hur dina tankar om andra människor och dina tolkningar av andra människors beteende påverkar din upplevelse av ensamhet. 

Detta kan hjälpa dig att bryta ensamhetens cirkel genom att förändra ditt sätt att tänka och agera.

Hur?

Skriv ner en återkommande situation i din vardag som väcker ensamhet och där minst en annan person är involverad.

Beskriv den första tanken som du kommer på om den andra personen i situationen. Försök att iaktta den så noggrant och ofiltrerat som möjligt.

Fundera sedan på hur du känner dig i situationen och hur du agerar.

Skissera slutligen upp konsekvenserna av dina tankar, känslor och handlingar.

Loading ...