Välkommen till Nätterapier!

​​
​​​​​​​​​​​​​Tillgången av behandlingar genom Nätterapi är bra även under coronaepidemin. I regel kan man inleda behandlingen inom en vecka efter att remissen anlänt. Hälso- och sjukvårdspersonalen kan även göra en bedömning av lämpligheten av nätterapi genom distanskontakter.

 ‭(Hidden)‬ style