Så här fungerar nätterapi

​​​​​​​​​​Nätterapi är effektiv lågtröskelbehandling som man kan starta snabbt, inom cirka en vecka.

Om du känner att du behöver terapi bör du först söka dig till en yrkesperson inom hälso- och sjukvården för att diskutera din situation, till exempel till din hälsocentral, företagshälsovård eller studerandehälsovård. Därifrån kan du få en remiss till nätterapi. 

Remiss kan göras av en läkare från både offentliga och privata sektor över hela Finland.​ Ålänningar behöver remissen genom offentliga sjukvården vid ÅHS.

Nätterapier produceras av Helsingfors universitetssjukhus (HUS) och är gratis för dem som bor i Finland.

Praxis och idén om nätterapi

Nätterapin börjar vanligtvis cirka en vecka efter att din läkare har skickat in din remiss. Beroende på nätterapiprogrammet pågår behandlingen und​er två till fyra månaders tid. Du kommer att få stöd av en nätterapeut som är en psykolog eller sjukskötare och som har specialiserat sig på dina symtom.

Nätterapin baserar sig på självständigt arbete som du kan göra när som helst då det passar dig och var som helst.

Du framskrider modul för modul och lär dig nya färdigheter med hjälp av kunskapsinnehåll, videor och övningar. För varje vecka har framtagits en session som tar cirka en timme. Mellan sessionerna gör du dina uppgifter så som att fylla i en dagbok.

Nätterapeuten ger dig feedback, kommenterar dina uppgifter och svarar på dina frågor. Du kan vara i kontakt med din nätterapeut under hela behandlingen via en chat.

Förutsättningar

En framgångsrik nätterapibehandling kräver av dig

  • motivation att lära dig nya tillvägagångssätt
  • ett åtagande att arbeta självständigt minst två timmar i veckan i några månader
  • internetanslutning på en dator eller på en mobil enhet
  • bank-ID-koder eller mobilcertifikat

Förutom vuxna kan ungdomar över 16 år genomföra nätterapi om en psykiater bedömer att den unga personen skulle ha nytta av nätterapi. För barn och ungdomar finns också en egen nätterapi för social ångest.

För vilka symptom finns det nätterapi?

Sömnlöshet (på svenska)

Och för följande symptom för tillfället endast på finska:

Generaliserat ångestsyndrom Alkoholöverkonsumtion (alkoholmissbruk) Bipolär sjukdom Depression Tvångssyndrom Paniksyndrom Rädsla för sociala situationer (social fobi/ångest) Social ångest hos barn och ungdomar Långvariga och skadliga kroppsliga symptom

Evidens baserad behandling

Användarvänliga nätterapier baserar sig på kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. I nätterapi går redan över 10 000 personer per år i Finland och feedbacken har varit positiv.

Flera av våra nätterapier finns med i God medicinsk praxis –rekommendationerna. Det finns bred forskningsevidens för att behandlingar, som baserar sig på internet- eller mobila lösningar, IT-stöd samt stöd av en terapeut - det vill säga nätterapier - är effektiva och i praktiken välfungerande behandlingar.

Referens T.ex.:

Andrews ym. (2018)

Var sker nätterapi?

De flesta av våra nätterapier utförs på Omapolku-plattformen. Inloggning på Omapolku kan ske från alla enheter. Du kan utföra uppgifter och sessioner kopplade till nätterapin vid en tidpunkt som är bekväm för dig, var än du befinner dig. Vissa av terapiprogram utförs på en mobilapplikation.

Efter att du har fått ett e-postmeddelande som bekräftar att din remiss har blivit godkänd, ska du logga in i nätterapiprogrammet med dina bank-ID-koder eller mobilcertifikat. Länkar till terapiprogrammen hittar du på nätterapiernas första sida.


 ‭(Hidden)‬ style