Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Att komma bort från invanda tankemönster

Var och en av oss gör ibland hastiga tolkningar och drar slutsatser som vid närmare granskning inte är konsekventa. Ångest kan försämra vår förmåga att tänka mångsidigt och flexibelt, vilket ökar sannolikheten för sådana misstolkningar.

Även om man inser att något man oroar sig för är irrationellt, så kan det fortfarande kännas väldigt verkligt.

Nedan följer exempel på automatiska tankar som ofta förekommer vid generaliserat ångestsyndrom. När du läser listan kan du fundera på om du känner igen den här typen av tänkande hos dig själv, och ifall du kan komma på exempel från ditt eget liv. Du kan sedan överväga hur du i dessa situationer kunde tänka annorlunda.

Övning: Att komma bort från invanda tankemönster

Varför?

Att utmana orostankarna är en färdighet som man kan lära sig. I denna övning lär du dig att identifiera och ifrågasätta automatiska tankar.

Vid generaliserat ångestsyndrom förekommer ofta automatiska tankar. Då man lär sig att känna igen denna typen av tankar så är det även möjligt att börja ifrågasätta dem.

Hur?

Läs listan ovan och fundera på om du känner igen den här typen av automatiskt tänkande hos dig själv.

Om du känner igen tankarna, kan du skriva ner exempel från ditt eget liv och fundera på hur du skulle kunna tänka annorlunda i dessa situationer.

Ett exempel

“I utvecklingssamtalet fick jag mycket beröm av chefen och en lite negativ kommentar. Jag ignorerade berömmet helt och hållet, allt jag kan komma ihåg nu är den negativa kommentaren.”

Loading ...