Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Kartläggning av parförhållandet

Egenvården i ett parförhållande börjar med att man kartlägger förhållandet. Det finns två övningar på denna sida. Du kan göra dem ensam eller tillsammans med din partner.

Grundpelarna i ett parförhållande

Grundpelarna i ett parförhållande ger förtroende inför framtiden, då man lever i förhållandet och vardagen tillsammans. I vardagen ser man också de saker som man utvecklar tillsammans och i god anda för att förbli lyckliga i förhållandet.

Ingen är sitt bästa jag hela tiden. När man som par möter normala svårigheter i att leva tillsammans behöver man alla grundpelare som med tiden har byggts upp i förhållandet.

Korrigerande samtal

I varje parförhållande uppstår det någon gång osäkerhet och obesvarade frågor. Med korrigerande samtal kan ni göra er av med osäkerheten i ert förhållande. Korrigerande samtal ökar också bådas tro på att förhållandet förblir lyckligt.

När ni börjar acceptera varandra som separata människor som ibland tänker annorlunda behöver ingen av er att använda attack- eller försvarsmetoden när ni grälar.

Att övervinna svårigheter gör vanligtvis att man kommer varandra närmare. Ni blir ett team. När teamet fungerar bra är ni starkare som ett par än någon av er ensam.

Vad vill ni ha ut av ert förhållande?

Era värderingar, ideal och förebilder av ett parförhållande styr hur ni är i förhållandet. Om någon strävar efter väldigt lite lycka i förhållandet får hen troligtvis precis så lite som hen beställde.

Förbereder du dig på besvikelse genom att säga ”jag behöver inte guld och gröna skogar”? Att nöja sig med lite är också en självuppfyllande profetia. Att vilja ha lycka är helt berättigat i ett parförhållande.

Fundera båda två på vilken typ av parförhållande ni skulle vilja ha och hur lyckliga ni skulle vilja vara i framtiden.

Övning 1 a: Grundpelare

Varför?

Grundpelarna i ett parförhållande ger förtroende inför framtiden i förhållandets vardag och utmaningar. Om grundpelarna vacklar hjälper det att ha ett korrigerande samtal. Med korrigerande samtal kan ni göra er av med osäkerheten i ert förhållande.

Genom denna övning märker ni vilka grundpelare i ert förhållande som ni betraktar som viktiga och var det finns utrymme för förbättring.

Hur?

Gå igenom följande påståenden ett i taget. Utvärdera båda två för sig, på en skala från 1 till 5, hur väl ni tycker att de för närvarande förverkligas i er vardag. Diskutera samtidigt hur viktig ni anser att saken i fråga är.

Uppmärksamma de bra sakerna!

Loading ...

Skriv också ner andra grundpelare i ert förhållande.

Det kan till exempel vara ”vi är goda vänner”, ”vi har en gemensam hobby som vi tycker om” eller ”vi känner att vi tillhör varandras familjer”. Fokusera på de bra sakerna.

Loading ...

Var hittade ni saker som ni båda behöver förbättra?

Gå igenom de punkter där åtminstone en av er gav ett lägre betyg än tre. Ha ett korrigerande samtal.

Fundera högt tillsammans på vad som skulle hjälpa er att upprätthålla en svår grundpelare och gör upp en plan. Det är viktigt att ingen av er skyller på den andra.

Exempel

”Jag märker att vi båda är osäkra på om vi verkligen bryr oss om varandra. Vad skulle få dig att känna att jag känner dig och bryr mig om dig?”

Exempel

“Jag märker att vi båda oroar oss för ärligheten i vårt förhållande. Vad skulle få dig att känna att ärligheten mellan oss har ökat?”

Exempel

”Jag märker att vi båda är oroliga över problem som sopas under mattan. Vad skulle få dig att känna att vi pratar om våra problem och sedan kan be varandra om förlåtelse samt förlåta?”

Övning 1 b: Våra egenskaper i den gemensamma vardagen

Varför?

Med den här övningen lär ni er att märka hur ni samarbetar i vardagen. Ni kan också se var det finns utrymme för förbättring.

Kom ihåg att det ärviktigt att tacka och uppmuntra din partner!

Hur?

Gå igenom följande påståenden ett i taget. Utvärdera båda två för sig, på en skala från 1 till 5, hur väl ni tycker att de för närvarande förverkligas i er vardag. Diskutera samtidigt hur viktig ni anser att saken i fråga är.

Loading ...

Var hittade ni saker som ni båda behöver förbättra?

Gå igenom de punkter där åtminstone en av er gav ett lägre betyg än tre. Ha ett korrigerande samtal.

Fundera högt tillsammans på vad som skulle hjälpa till att förbättra en svår egenskap. Det är viktigt att ingen av er skyller på den andra.

Exempel

”Jag märker att du är irriterad över att jag inte kommer till middagsbordet när jag blir ombedd. Vad skulle du vilja att jag gör om jag håller på med något just då?”

Exempel

”Jag märker att jag inte är bra på att ta hand om dig när du är förkyld. Vad skulle du behöva av mig då?”

Exempel

”Jag märker att du skulle trivas bättre med mig om jag hjälpte till att hålla rent. Kan du visa mig på ett vänligt sätt hur man använder hushållsapparaterna?”