Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen hittar ni olika övningar. Med hjälp av dem kan ni förbättra kommunikationen med varandra och hantera problem och kriser i ert förhållande.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna utgör kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan ni kartlägga och fundera på lösningar på er situation.

Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Ni kan bekanta er med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för er.

Det är viktigt att ni inte bara läser informationen, utan att ni också gör övningarna tillsammans. Genom att göra övningarna går ni från att vara läsare till aktiva aktörer. På så sätt tar ni steg mot att förbättra er situation.  

Hur gör man övningarna? 

En del övningar tar längre tid än andra. Det viktiga är att ni fortsätter med övningarna även om det känns utmanande. För vissa övningar är det viktigt att ni upprepar dem tillräckligt många gånger för att åstadkomma en mer varaktig förändring. 

Det är bra att lägga de övningar som ni tycker är särskilt bra på minnet och att återkomma till dem längre fram. 

Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var ni befinner er. Ni kan spara övningar som ni gillar till exempel som bokmärken på datorn eller ta skärmdumpar med mobiltelefonen.