Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Att minska mängden misstro

Ljuger du eller din partner? Lögner skadar förhållandet, bryter ner tilliten och minskar känslan av närhet.

Studier visar att det faktum att man har svårt att tro att man är en älskvärd och acceptabel person är kopplat till att man ljuger för sin livspartner.

En person kan hantera sina svårigheter genom att ljuga ifall hen har en dålig bild av sig själv och är svartsjuk, är rädd för att bli övergiven och är beroende av att bli accepterad av andra.

Det finns många nivåer av lögner

Att ljuga kan vara att manipulera sin partner. En person som tar till lögner kan till exempel försöka utnyttja sin partner. Å andra sidan kan lögnerna vara taktfulla sådana som upprätthåller parförhållandet.

Typer av lögner

 • en berättelse som inte är sann
 • en beskrivning som inte stämmer
 • vilseledning
 • överdrifter
 • undanhållande
 • undvikande
 • undvika rätt information
 • flertydiga meningar

Är det allvarligt att ljuga?

Alla lögner är inte lika allvarliga. Det är vanligt att ”försköna sanningen”. Ömsesidig tillit och acceptans kan minska mängden lögner som förskönar sanningen.

Ofta har lögnaren sin egen sanning som hen vill hålla fast vid. Det känns nödvändigt för hens självbild och egenvärde. Att ljuga kan också vara ett sätt att höja sig själv i sociala situationer.

Det är vanligt att lögnaren ångrar sin lögn, men hen har ingen möjlighet att backa från den. Hen kan vara rädd att det skadar förhållandet om hen blir påkommen med att ljuga.

Varför ljuger människor?

Personlighetsegenskaper inverkar på tendensen att ljuga. Osäkerhet och låg självkänsla ökar mängden illvilliga lögner. Motivet kan också vara att man vill imponera och ge en bättre bild av sig själv.

En del av de som tenderar att ljuga uppfattar andra som hotfulla. De har svårt att lita på människor. Ibland är de rädda för intima relationer och undviker närhet.

Hur kan partnern stödja?

Behovet av att ljuga minskar ofta då försäkran om ömsesidig hängivenhet och engagemang ökar.

Många som ljuger tror att de inte duger som de är. Om din partner känner sig osäker bör du berätta att du uppskattar, beundrar och är lojal mot hen.

Regler för parförhållandet

Genom att ha regler för parförhållandet kan man också minska mängden lögner.

Paren kan själva utveckla reglerna för sitt förhållande. De bygger på ideal och på bådas krav.

Studier visar att 80 procent av alla par upplever att de har regler för förhållandet, men att endast 25 procent diskuterar dem.

Övning: Regler för parförhållandet och att tala sanning

Varför?

Genom att diskutera reglerna i en konstruktiv anda kan ni båda se hur viktig varje fråga är.

I den här övningen tar ni tillsammans fram enkla och okomplicerade regler för att tala sanning i ert förhållande.

Hur?

Diskutera reglerna för ert förhållande. Ha samtidigt ett ärligt samtal om att ljuga i förhållandet. Om ni vill kan ni också tala om andra värderingar som ni betraktar som viktiga.

Försök att ha ett varsamt samtal utan att såra varandra. Ni kan berätta för varandra vad ni vill veta och vad ni inte vill veta.

Exempel

 • Var ärlig mot mig.
 • Om du har svårt att lära dig att vara ärlig kan du komma tillbaka senare och säga sanningen. Jag kommer inte att straffa dig för det.
 •  Ge mig tid att berätta den hårda sanningen.
 • Om du tycker om mig som jag är ber jag dig att påminna mig om det ofta. Jag behöver det.
 • Berätta att du uppskattar mig, även om jag ibland har svårt att säga sanningen.
Loading ...

Övning: Korrigerande samtal om att ljuga

Varför?

Behovet av att ljuga minskar ofta då försäkran om ömsesidig hängivenhet och engagemang ökar.

Med denna övning lär ni er att prata med varandra om svåra saker istället för att inte berätta. Det kan öka tilliten och närheten.

Hur?

Berätta för varandra om en situation där ni lät bli att berätta något viktigt för er partner. Syftet med ett korrigerande samtal är att man ska acceptera bådas rädsla för att säga sanningen.

Om du behöver mer tid att smälta saken ska du berätta det för din partner. Det gynnar parförhållandet att båda försöker förlåta från hjärtat. Det gynnar inte förhållandet om den ena anser sig vara bättre och ärligare än den andra. Närheten i förhållandet ökar i sin tur av att båda i sin egen takt bekänner saker som de behöver den andras medkänsla och stöd för.

Loading ...