Skip to main content

Egenvårdsprogram

Kartläggning av övriga problem

Det kan finnas andra problem bakom utmaningarna i ett parförhållande. Nedan hittar du länkar till några av de mest använda egenvårdsprogrammen i Psykporten samt länkar till symtomtester som du kan använda för att kartlägga situationen.

Ni kan börja arbeta för att övervinna andra problem samtidigt med det här programmet eller senare.

Depression

Om du misstänker att du är deprimerad kan du fylla i depressionstestet och bekanta dig med egenvårdsprogrammet för depression.

Ångest

Om du upplever att du ständigt är ångestfylld och deprimerad kan du fylla i ångesttestet och bekanta dig med egenvårdsprogrammet för ångest.

Rusmedel

Om du känner eller misstänker att din alkoholkonsumtion är överdriven bör du fylla i alkoholtestet. Du kan också bekanta dig med egenvårdsprogrammet för mindre alkoholkonsumtion (tillsvidare på finska).