Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Att klamra sig fast och undvikande beteende

Ibland uppstår det sprickor i lyckan i ett parförhållande. Parterna i förhållandet kan reagera på dem antingen genom att klamra sig fast vid varandra eller undvika varandra.

Ibland kan det vara svårt att inse att det inte går bra i förhållandet. Det kan vara lättare att fortsätta den onda cirkeln av att klamra sig fast och bete sig undvikande än att ta itu med det.

Då bör man fundera på följande:

  • Är vi fortfarande viktiga för varandra?
  • Om vi är det, varför kan vi inte visa det?
  • Om vi inte är det, varför kan vi inte säga det?

Din känsla är den bästa vägvisaren. Om du mår dåligt när du är nära din partner har förhållandet nått ett vägskäl och det är dags att välja väg. De flesta vill fortsätta tillsammans och är lättade när man valt rätt väg.

En cirkel av att klamra sig fast

Båda parter i ett förhållande tycker vanligtvis att det är ångestfyllt när den ena klamrar sig fast. Den som mår dåligt börjar undvika sin partner, som i sin tur klamrar sig fast ännu hårdare. Det beror på att man är rädd för att förlora den andra och ibland på svartsjuka.

En svartsjuk person som klänger sig fast är till exempel rädd för att förlora sin partner till en konkurrent. Genom att klamra sig fast gör hen sig mindre åtråvärd. Cirkeln har fullbordats.

Oro får den ena att klamra sig fast

Den andra mår dålig och drar sig undan

Den ena blir orolig och mer klängig

Den andras ångest och undvikande ökar

Bakgrunden till att klamra sig fast eller dra sig undan

Orsaken till att man klamrar sig fast eller drar sig undan i ett parförhållande är att båda utvecklas olika känslomässigt sett. Intim närhet gör människan sårbar, och alla har olika känslor relaterade till närhet.

I vuxna parförhållanden aktiveras den tillit eller rädsla som man lärt sig i barndomen på nytt. I ett parförhållande är det avgörande om man kan luta sig mot sin partner och lita på och älska hen, eller om man är på sin vakt och rädd för att bli sviken och drar sig undan.

Följderna av att klamra sig fast

Ibland kan den som klamrar sig fast uppvisa drag av svartsjuka. Hen försöker kontrollera den andra personen och hålla den nära. Det kan vara kopplat till ett stort behov av uppmärksamhet, manipulation, låg självkänsla och otydliga budskap om förhållandet.

Om partnerna är mycket beroende av varandra, men samtidigt känner sig fängslade i sitt förhållande, mår de dåligt.

Typer av förhållanden där man klamrar sig fast mest och där det finns mest svartsjuka

  • Manipulerande kärlek där man får sin partner att känna sig osäker och retar hen med svartsjuka.
  • Ett förhållande mellan två personer som är beroende av varandra och osäkra på varandras engagemang. Man söker partnerns uppmärksamhet och övertygelse om partnerns engagemang i varje ögonblick av förhållandet.

Övning: Rädslor och försvarsmekanismer

Varför?

Par som känner empati har en bättre förståelse för varandra och varandras beteende. De använder inte varandras svagheter som vapen när de grälar.

I den här övningen lär ni er att förstå era egna och varandras känslomässiga reaktioner.

Hur?

Beskriv för varandra vilka känslor som väcks när ni är tillsammans och ifrån varandra.

Försök att förstå varandras rädslor och försvarsmekanismer. Visa medkänsla och empati för varandra och varandras känslor.

Dela med er av era känslor där den ena är rädd för att vara ifrån sin partner och den andra tycker att partnerns bekräftelsebehov är jobbigt. När ni båda känner er trygga med ert engagemang och att förhållandet kommer att fortsätta behöver ni inte längre klamra er fast och dra er undan.

Exempel

  • Partner 1: ”När jag kommer hem från jobbet vill jag vila ensam en stund.”
  • Partner 2: ”När du kommer hem har jag ett enormt behov av att vara nära dig. Även om jag försöker ge dig tid att vila lyckas jag inte.”
Loading ...

Övning: Korrigerande samtal om att uttrycka känslor

Varför?

Ord slits inte ut och deras kraft försvinner inte. Kärleksfulla ord skapar den säkerhet i ditt förhållande som alla behöver.

I den här övningen lär ni er att uttrycka era känslor för varandra.

Hur?

Sätt ord på dina bra känslor för din partner.

Lär dig att säga ”jag älskar dig.” Du kan säga det ofta. Säg orden ”jag älskar dig” på nytt. 

Vad mer kan du säga än att du älskar hen? Är din partner viktig för dig? Säg till hen ”du är viktig för mig”.

Loading ...

Kom ihåg

Din känsla är den bästa vägvisaren. Om du mår dåligt när du är nära din partner har förhållandet nått ett vägskäl.