Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur utvecklas ett parförhållande?

När två människor blir förälskade befinner de sig i den första fasen av bobyggandet. Då känner båda att den andra är speciell. De känner sig unika, utvalda och lyckliga.

Huruvida ett parförhållande fortsätter att vara lyckligt beror till väldigt stor del på hur paret förhåller sig till problem och hur respektive partner hanterar sina känslor. Lika viktigt är vad respektive partner fäster uppmärksamheten på och hur hen visar sina känslor när hen blir frustrerad.

Ett parförhållande består av olika faser

Ett parförhållande är som en stig som man följer och längs vilken man hela tiden lär sig något nytt. När ett par är tillsammans och båda anstränger sig för att lära känna den andra bättre och vara lyckliga, kommer de varandra närmare.

Paret smälter samman särskilt i början av förhållandet. Först senare vill båda återigen utvecklas separat i sin egen riktning. Det är helt naturligt. Om ni håller på att komma förbi fasen där ni smälter samman är det bara att gratulera! Ni har tagit er till ”nästa steg” och ert förhållande utvecklas.

Att utvecklas åt olika håll

Då två personer som älskar varandra utvecklas åt olika håll kan det ibland orsaka ångest. Ni börjar upptäcka brister hos varandra. Ni kanske vill spendera mer tid ensamma eller med vänner, även om ni fortfarande älskar varandra.

Denna fas i parförhållandet lär er ovärderliga nya färdigheter som par. I bästa fall leder det till konstruktiv konfliktlösning, förhandling och kompromiss.

Parförhållandets utveckling

När paret accepterar att parförhållandet utvecklas och förändras efter den första tiden kan båda ta ansvar för sin egen lycka. Båda kan tillföra förhållandet sina egna styrkor. Kärleken har inte försvunnit, men båda befinner sig i en ny situation. En hur bra partner vill du vara?

Ibland frigör man sig från den initiala symbiosen i olika takt. Den ena är redo att börja utvecklas åt sitt eget håll, men den andra klamrar sig fortfarande fast. Detta tas upp senare i övning 6. Att klamra sig fast och undvikande beteende

Kom ihåg

Att den ena partnern är orimligt flexibel med sina önskemål och behov ökar inte lyckan i förhållandet.