Skip to main content

Egenvårdsprogram

Varför är interaktion så viktigt?

En bra interaktion i ett parförhållande hotas av de ”fyra ryttarna”: kritik, förakt, försvarsbeteende och tystnadsmetoden.

Dessa fyra ryttare baseras på en teori av den amerikanska professorn John Gottman.

  • Genom att vara kritisk uttrycker du hur du vill att din partner ska förändras.
  • Genom att förakta din partner höjer du dig över hen.
  • Genom att försvara dig gör du en förtäckt anklagelse: ”Det är trots allt ditt fel!”
  • Med tystnadsmetoden skyddar du dig mot gräl och försöker förhindra att situationen förvärras genom att vara helt tyst. Det skyddar dig på många sätt, men skadar din partner. Tystnadsmetoden är en form av psykisk misshandel som vanligtvis gör partnern ännu mer frustrerad.

Hur kommunicerar man bättre?

Det finns alltså skäl att lära sig att kommunicera bättre: att ta emot feedback och reagera på den konstruktivt och positivt.

Studier har visat att bra problemlösning inkluderar följande:

Närma dig problemet med förståelse och utan hot.

  • Det gör det mycket lättare för din partner att lyssna samt ta emot dina känslor och tankar.

Vänd dig till din partner och fokusera på att lyssna på vad som oroar hen.

  • Du kan lätta upp situationen med en godkännande blick eller genom att ta ansvar och be om förlåtelse.

Ta emot din partners önskemål på ett flexibelt sätt.

Kom ihåg

Då cykeln av fientlig kritik och tystnad upprepas allt oftare mellan ett par börjar den definiera parförhållandet på ett övergripande plan. Då letar partnerna efter tecken på att bli avvisad eller bortstött och litar inte på varandras goda avsikter.