Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går vi vidare?

Ni har nu slutfört det här egenvårdsprogrammet. Fint!

Förhoppningsvis fick ni nyttig information, nya idéer och verktyg. Det är värt att fortsätta göra de övningar som passar er. Var också noga med att hantera vardagen och ta hand om er själva.

Kom ihåg

Om belastningen som er livssituation orsakar känns så stor att era inre resurser inte räcker till för att hantera den ska ni inte tveka att söka hjälp!

Vad ska vi göra om det här programmet inte hjälpte oss?

Stöd från tredje sektorn

I svåra livssituationer kan man också ha nytta av socialtjänster eller stödtjänster inom tredje sektorn och kamratstöd. Sådana är till exempel:

Befolkningsförbundet

Du kan kontakta Befolkningsförbundets tjänster för parförhållanden. De kostnadsfria tjänsterna inkluderar chatt, telefon och diskussionsforum.

Se videon när Heli Vaaranen, direktör för relationscentret Parisuhdekeskus, berättar om olika tjänster som hjälper er vårda parförhållandet.

Församlingar

Familjerådgivningen erbjuder möjlighet att diskutera svårigheterna i ditt parförhållande och din familj eller vägskälen i ditt liv med utbildade yrkespersoner. Du kan komma ensam, som ett par eller som en familj. Tjänsten är kostnadsfri och inget medlemskap i kyrkan krävs. 

'Parrelationens klossar' är ett konkret digitalt verktyg/program som hjälper till att synliggöra olika områden i relationer.

Annat stöd

 Parrelationscentret Kataja är en expert- och medborgarorganisation inom parrelationsarbete. Deras tjänster inkluderar en telefonjour för parförhållanden, övningar, kurser och kamratstöd.

Nyfamiljerna i Finland rf ordnar kamratstödsverksamhet och stödtjänster på tre plattformar: som livemöten, per telefon och på nätet.

Professionell hjälp

Den belastning som orsakas av en utmanande livssituation kan leda till psykiska problem. Då kan det finnas ett behov av professionell hjälp. Om du redan har en vårdkontakt, berätta för denna person om dina känslor.

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsocentral, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Även avgiftsfria nätterapier är snabbt tillgängliga och en effektiv hjälp för många vanliga psykiska problem.

Tack!

Vi önskar er lycka till med ert fortsatta arbete och glädje i ert liv tillsammans!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för parförhållandet?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ris och ros.