Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Konstruktivt grälande

I den här delen undersöker ni era sätt att gräla. Ni får också lära er hur ni grälar mer konstruktivt. När meningsskiljaktigheter uppstår, se om ni kan erkänna era misstag utan att skylla på varandra.

När din partner är upprörd, tänk på hur du bemöter en god vän. Kan du bemöta din partner lika bra? Hen kan bli din mest långvariga och bästa vän. Vänskap och vänlighet är en viktig del av ett nära förhållande.

Checklista vid gräl

  • Ta emot din partners känslor
  • Lyssna på din partner
  • Försök att förstå hen
  • Kom ihåg vad hen säger
  • När din partner är upprörd, behandla hen som en god vän

Övning: Våra egenskaper vid gräl

Varför?

När man grälar är det viktigt att ta emot den andra personens känslor och lyssna på och förstå hen. Det är också viktigt att komma ihåg vad hen har sagt.

I den här övningen har ni ett korrigerande samtal om att gräla. Ni lär er att märka hur ni beter er vid ett gräl och vilka saker som kan orsaka ett gräl. 

Hur?

Gå igenom följande påståenden ett i taget. På en skala från 1 till 5, utvärdera var och en för sig hur väl de beskriver er vardag. Diskutera samtidigt hur viktig saken är för er.  

Loading ...

Var hittade ni saker som ni båda behöver förbättra?

Gå igenom de punkter där åtminstone en av er gav ett lägre betyg än tre. Ha ett korrigerande samtal. 

Fundera högt tillsammans på hur ni kan förbättra hur ni agerar under ett gräl och gör upp en plan för det. Det är viktigt att ingen av er skyller på den andra.

Exempel

”Jag märker att du ångrar dina elaka ord. Jag visste inte det, men jag är tacksam för att du inte sårar mig medvetet.”

Exempel

”Jag märker att du också gillar att komma överens. Det är bra att vi kan lösa grälen innan vi går och lägger oss.”

Exempel

”Jag märker att du tycker att det är jobbigt att jag är tyst. Jag försöker bara sätta stopp för grälet. Jag är tyst eftersom jag inte längre vill vara arg. Vad skulle vara ett bättre sätt att avsluta grälet?”

Det är viktigt att du under ett gräl tar emot den andra personens känslor samt att du lyssnar på och försöker förstå hen. Det är viktigt att komma ihåg vad din partner har sagt.   

När din partner är upprörd, tänk på hur du bemöter en god vän. Kan du bemöta din partner lika bra? Hen kan bli din mest långvariga och bästa vän. Vänskap och vänlighet är en viktig del av ett nära förhållande.