Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Öka närheten och känslan av kärlek

Vårda närheten som er största skatt.

Den bästa gåvan du kan ge den du älskar är att uppmärksamma hen och möta hens behov.

Övning: Checklista för parförhållandet

Varför?

Det är viktigt att ta hand om närheten. Fundera på er situation med hjälp av följande checklista. Ni lär er att märka vilka gemensamma värderingar som är förknippade med er vardag och var det eventuellt finns utrymme för förbättring.

Hur?

Gå igenom följande påståenden ett i taget. Utvärdera båda två för sig, på en skala från 1 till 5, hur väl ni tycker att de för närvarande förverkligas i er vardag. Diskutera samtidigt hur viktig ni anser att saken i fråga är.

Loading ...

Var hittade ni saker som ni båda behöver förbättra?

Gå igenom de punkter där åtminstone en av er gav ett lägre betyg än tre. Ha ett korrigerande samtal.

Fundera högt tillsammans på hur ni skulle kunna uppmärksamma ert förhållande bättre och gör upp en plan för det. Det är viktigt att ingen av er skyller på den andra.

Exempel:

”Jag märker att jag har tagit dig för givet. Jag ska inte göra det längre. Du är viktig för mig.”

Exempel:

”Jag märker att jag kunde ha stöttat dig mer i ditt arbete. Jag kommer att försöka göra det i framtiden.”

Exempel:

”Jag märker att du kände dig övergiven när du var hemma med barnen och jag var på jobbet. Jag gjorde det inte medvetet. Hur kan jag gottgöra det?”