Skip to main content

Egenvårdsprogram

Mahdollisten ongelmien kartoitus

Rahaongelmat voivat liittyä muihin ongelmiin tai pahentaa muita ongelmia. Taloudellisille huolille altistavat erityisesti riippuvuusongelmat ja tunnesäätelyn haasteet.

Masennus- ja ahdistusoireet voivat heikentää toimintakykyä, joka haittaa säännöllisen arjen ylläpitämistä ja talousasioista huolehtimista. Masennus- ja ahdistusoireet voivat myös alkaa rahavaikeuksien seurauksena.

Alla on linkkejä muutamaan Mielenterveystalon käytetyimpään omahoito-ohjelmaan. Löydät linkkejä myös oirekyselyihin, joilla voit kartoittaa tilannettasi.

Voit aloittaa työskentelyn muiden ongelmien voittamiseksi joko samaan aikaan tämän ohjelman kanssa tai vasta käytyäsi tämän loppuun.

Masennus

Jos epäilet olevasi masentunut, voit täyttää masennuskyselyn ja tutustua masennuksen omahoito-ohjelmaan.

Ahdistus

Jos koet olevasi jatkuvasti ahdistunut ja huolestunut, voit täyttää ahdistuneisuuskyselyn ja tutustua ahdistuksen omahoito-ohjelmaan.

Päihteet

Päihderiippuvuus voi tuottaa myös vakavampia taloudellisia ongelmia, kuten velkaantumista. Jos koet tai epäilet, että alkoholinkäyttösi on liiallista, kannattaa sinun täyttää alkoholikysely. Voit myös tutustua alkoholinkäytön omahoito-ohjelmaan.

Paniikki

Myös paniikin omahoidosta voi olla hyötyä, sillä taloudellisen ahdingon kokemukseen voi liittyä paniikkikohtaukseen viittaavia oireita tai paniikkikohtauksia.

Tunnesäätelyn haasteet

Taloudelliseen ahdinkoon voi liittyä myös tunnesäätelyn haasteita. Jos kärsit ahminnasta, kauppalaskut voivat nousta korkeiksi. Jos taas kärsit tunne-elämän epävakaudesta, voi olla, että teet äkkinäisiä ostopäätöksiä tai muita talouttasi haittaavia päätöksiä hetken mielijohteesta.