Skip to main content

Remissanvisning för vårdgivare

Nätterapierna som produceras av Helsingfors universitetssjukhus (HUS) är effektiva lågtröskelbehandlingar för lindriga och medelsvåra psykiska störningar. Vilken läkare som helst i hela Finland kan skicka sin patient till nätterapi utan ett separat avtal.

Remissen förutsätter inte omfattande diagnostiserande undersökningar. Du sammanställer remisserna på samma sätt som alla andra remisser till HUS specialiserade sjukvård. Noggranna anvisningar för varje nätterapi hittar du separat längre ner.

Alla nätterapier är tillgängliga på finska och en del också på svenska. För att remissen kan accepteras bör patienten förstå det språk som nätterapin använder sig av.

I regel kan man inleda behandlingen inom en vecka efter att remissen har anlänt. Hälso- och sjukvårdspersonalen kan även göra en bedömning av lämpligheten av nätterapi för patienter genom distanskontakt med patienten.

Leveransadresser för remisserna

Elektroniska remisser

HUS
Remisslåda: Psykiatri, remisser
Meddelandekod: PSYKIATRI

Pappersremisser

HUS
Psykiatri, remisser
PB803 00029 HUS
fax. (09) 471 86221

Krypterad e-post

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Mer information

Apottianvändare utanför HUS gör på vanligt sätt en remiss som skickas till HUS Psykiatri. Ur texten skall dock framgå en tydlig hänvisning om nätterapi, enligt vilken den sedan styrs till IT-Psykiatrin.

Remisser inom HUS görs genom att i patientens servicekontakt göra en remissorder till HUS Psykiatri. Helhetsansvaret för patientens vård överflyttas inte till IT-Psykiatrin. Remisserna styrs via Psykiatrins remisscentral.

Inom HUS Psykiatri kan en remissorder till IT-Psykiatrin göras direkt genom att välja ”förbigå begränsningarna” när remissorderns mottagare fylls i.

IT-Psykiatrins enhetsnummer i Apotti: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS PSPOKIT

Mer information i frågor i anknytning till remisserna ges av Hermanni Pulkkinen, hermanni.pulkkinen@hus.fi

Är er vårdenhet intresserad av att höra mera om nätterapierna? 
Eero-Matti Gummerus, tfn 050 439 4112, eero-matti.gummerus@hus.fi

Överläkaren för nätterapi är Suoma Saarni.

Remissanvisningar

Det finns nätterapi för de vanligaste psykiska störningarna. Varje nätterapiprogram har egna remissanvisningar med noggranna kriterier för antagning och uteslutning av patienter:

Läs till näst