Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miksi minun tulisi lopettaa käyttö?

Laittoman kuvamateriaalin käyttö on haitallista. Se on haitallista sinulle käyttäjänä. Se on myös erityisen haitallista katsomaasi materiaalia varten kuvatun seksuaalisen väkivallan lapsiuhreille.

Onko toiminnallani seurauksia lapsille?

On välttämätöntä ymmärtää, että lapset joutuvat uudelleen uhreiksi joka kerta, kun kuvamateriaalia jaetaan. Tämä ylläpitää seksuaaliväkivaltaa jatkuvana kierteenä.

Kuvat eivät ole pelkkiä kuvia – kuvien katselemisesta, käyttämisestä ja uudelleenkäytöstä on todellista haittaa todellisille lapsille. Tekojesi seurausten ymmärtäminen motivoi sinua ryhtymään konkreettisiin toimiin käyttäytymisesi muuttamiseksi.

Entä seksuaaliset mieltymykset?

Kaikki ihmiset kokevat seksuaalisuuden eri tavoin, ja seksuaaliset mieltymykset voivat kohdistua eri aiheisiin. Saatamme olla seksuaalisesti kiinnostuneita eri sukupuolista ja eri-ikäisistä ihmisistä.

Yksilöllä on oikeus ilmaista seksuaalisuuttaan vapaasti, kunhan ei näin toimiessaan riko lakia tai muiden oikeuksia. Seksuaaliset mieltymykset ja niiden mukaan toimiminen ovat kaksi täysin erillistä asiaa.

Lapset ovat haavoittuvaisia ja tarvitsevat huolenpitoa ja suojelua

Mitkään lapsiin liittyvät seksuaaliset toimet eivät koskaan ole vapaan seksuaalisen ilmaisun rajoissa eivätkä ne siksi ole koskaan oikeutettuja. Tämä koskee myös laittoman kuvamateriaalin käyttöä

Tämä johtuu siitä, että lapset ovat haavoittuvia ja tarvitsevat erityistä huolenpitoa ja suojelua. Lapset eivät pysty laillisesti suostumaan mihinkään seksuaaliseen tekoon.

Muista

Seksuaaliset mieltymykset ja niiden mukaan toimiminen ovat kaksi täysin erillistä asiaa.

Tämä ReDirection omahoito-ohjelma pyrkii osoittamaan, että vaikka seksuaalisten mieltymysten muuttaminen voi olla hyvin vaikeaa, voit silti hallita ja muuttaa käyttäytymistäsi sekä lopettaa laittoman kuvamateriaalin käytön.

On mahdollista tuntea seksuaalista vetovoimaa lapsia kohtaan ja olla koskaan toimimatta tämän vetovoiman varassa.

Tämän saavuttamiseksi sinun on ymmärrettävä laittoman kuvamateriaalin käytön haitalliset vaikutukset sekä opittava, miten voit muuttaa käyttäytymistäsi, kun muutat ajatuksiasi ja tunteitasi.

Lapset joutuvat uhreiksi

Kuvien ja videoiden takana oikea lapsi joutuu seksuaaliväkivallan ja riiston kohteeksi. Joka kerta kun kuvat jaetaan, joutuu lapsi uhriksi uudelleen.

Lapset eivät voi antaa suostumustaan omaan hyväksikäyttöönsä eikä lapsi ole siihen missään olosuhteissa halukas osallistumaan.

Onko toiminnasta haittaa käyttäjälle?

Väkivaltaisten tai lapsia seksualisoivien kuvamateriaalien käyttö verkossa aiheuttaa käyttäjälle kielteisiä seurauksia. Näihin kuuluu esimerkiksi sosiaalisen ja ammatillisen toimintakyvyn heikkenemistä ja syvää ahdistusta.

Laittoman kuvamateriaalin lisääntyvä saatavuus on herättänyt huolta siitä, että varhainen kuvamateriaalin käyttö voi vaikuttaa kielteisesti ihmisten asenteisiin, tunteisiin, ajatuksiin, käyttäytymiseen ja biologisiin prosesseihin.

Auta meitä auttamaan -kysely 2021

Pimeässä verkossa tekemämme tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurin osa (70 %) laittoman kuvamateriaalin käyttäjistä näki sitä ensimmäisen kerran alle 18-vuotiaana. Alle 13-vuotiaana sitä näki 40 %.