Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Terminologia

CSAM

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali / laiton kuvamateriaali (kuvataan käyttäjien keskuudessa joskus epätarkoituksenmukaisella ja ei-suositellulla termillä ”lapsiporno”)

Sisältää kuvia, videoita, livestriimauksia ja kaikkea muuta materiaalia, joka kuvaa lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.

Se voi sisältää materiaalia, joka näyttää lapsen seksualisoituna tämän ollessa osittain pukeutuneena tai alasti. Siihen voi kuulua myös materiaalia, joka kuvastaa seksuaalista toimintaa.

COPINE-luokitteluasteikosta näet tarkempia määritelmiä.

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus

Henkilö kokee vahvaa ja pysyvää seksuaalista kiinnostusta lapsia kohtaan tai hänellä on seksuaalisia fantasioita lapsista sekä halu seksiin itseään merkittävästi nuoremman lapsen tai lasten kanssa.

Lääketieteessä lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus määritellään pedofiliaksi tai hebefiliaksi. Pedofiliasta puhutaan, kun seksuaalinen kiinnostus kohdistuu ensisijaisesti esimurrosiässä oleviin lapsiin. Hebefiliasta puhutaan, kun kiinnostus kohdistuu murrosiässä oleviin lapsiin.

Parafilia

Toistuva ja pakkomielteinen riippuvuus epätavallisesta tai sosiaalisesti kelpaamattomasta ärsykkeestä seksuaalisen nautinnon lähteenä (esimerkiksi lapset, esineet, tilanteet, eläimet tai erite).

Toiminnallinen riippuvuus/ ei-aineriippuvuus

Riippuvuuden muoto, johon liittyy pakko ryhtyä palkitsevaan ja välitöntä tyydytystä tuottavaan käyttäytymiseen huolimatta kaikista kielteisistä seurauksista henkilön fyysiselle, henkiselle, sosiaaliselle tai taloudelliselle hyvinvoinnille.

Toiminnalliselle riippuvuudelle on ominaista pakonomainen sitoutuminen palkitseviin ärsykkeisiin (kuten laiton kuvamateriaali) haitallisista seurauksista huolimatta.

Polku laittoman kuvamateriaalin käyttöön

Useat tekijät ja tilanteet muodostavat polun, joka johtaa laittoman kuvamateriaalin käyttöön. Tämän ohjelman tavoitteena on ohjata sinut pois tältä polulta uudelle polulle, joka johtaa merkityksellisempään elämään ilman laitonta kuvamateriaalia.

Laukaisevat tekijät

Laukaiseva tekijä tai yllyke (eng. trigger) on tietty tilanne tai psykologinen ärsyke, joka saa aikaan tapahtumaketjun.

Tällaiset tekijät voivat olla ulkoisia (esim. järkyttävä tapahtuma, aikuispornografian käyttö verkossa) tai sisäisiä (esim. ajatukset, tunteet), jotka johtavat laittoman kuvamateriaalin käyttöön.

Kognitiivinen käyttäytymisteoria ja -terapia (CBT/KKT)

Kognitiivinen käyttäytymisteoria keskittyy ajatustemme, tunteidemme ja käyttäytymisemme välisiin yhteyksiin kokonaisvaltaisena prosessina, jossa mikään yksittäinen osa-alue ei määritä toimintaa muilla osa-alueilla.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ihmiset oppivat, kuinka tietyt ajatukset johtavat tiettyihin tunteisiin, jotka puolestaan johtavat tiettyihin käyttäytymisreaktioihin ja päinvastoin.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on osoittautunut tehokkaaksi hoidoksi ihmisille, joilla on ongelmia laittoman kuvamateriaalin käyttämisen kanssa, koska tavoitteena on saada aikaan muutos, joka on kognitiivinen eli tiedonkäsittelyllinen sekä käytös- ja tunnepohjainen.

Terapia vahvistaa vastuullista käyttäytymistä ja auttaa saavuttamaan tasapainoisemman elämän turvallisemmalla ja kohentuneella emotionaalisella, käytöksellisellä ja kognitiivisella toimintakyvyllä.