Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

4.1 Mikä saa ihmiset käyttämään

Seuraavien harjoitusten tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään, minkälaiset motiivit ohjaavat käyttäytymistäsi ja mitä tarpeita pyrit laittoman kuvamateriaalin käytön avulla tyydyttämään.

Tutkit, missä määrin sinulla on lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta ja kuinka paljon tämä on ohjannut sinua kohti laittoman kuvamateriaalin käyttöä.

Tarkastelet myös henkilökohtaisia ongelmanratkaisutyylejäsi ja itsesäätelyäsi. Tähän kuuluu esimerkiksi sen kartoittaminen, mikä on estänyt sinua saavuttamasta kontrollin, vallan ja seksuaalisen tyydytyksen tunnetta muilla tavoin kuin laitonta kuvamateriaalia käyttämällä.

Punnitset myös vaihtoehtoisia keinoja, joilla voit tyydyttää niitä tarpeita (kuten valta, kontrolli ja seksuaalinen mielihyvä), joita olet aiemmin tyydyttänyt laittoman kuvamateriaalin kautta.

Seuraavien harjoitusten tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään taustalla vaikuttavia syvempiä tavoitteita ja motiiveja, jotka saavat sinut käyttämään laitonta kuvamateriaalia. Opit myös paremmin ymmärtämään menetelmiä, joita valitset tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämän ymmärtäminen tukee kokemustasi pystyvyydestäsi ja toivosta. Tämä kehittää kykyäsi asettaa mielekkäitä elämäntavoitteita ja etsiä joustavasti erilaisia tapoja niiden saavuttamiseksi.​​

Mikä saa ihmiset käyttämään laitonta kuvamateriaalia ja mitä he siitä hyötyvät?

Pohdi seuraavia kysymyksiä, ja kirjoita ylös ajatuksesi

  • Mikä saa ihmiset käyttämään laitonta kuvamateriaalia?
  • Mitä taustalla vaikuttavia motiiveja ja tarpeita laittoman kuvamateriaalin käyttäjillä on?
  • Mitä käyttäjät hyötyvät laittoman kuvamateriaalin käytöstä?
  • Miksi laittoman kuvamateriaalin katsominen tuntuu hyvältä?
  • Laittoman kuvamateriaalin käyttö saattaa tyydyttää seksuaalisia tarpeita. Mitä muita tarpeita se voi tyydyttää?
  • Yritetäänkö laittoman kuvamateriaalin käytöllä tukahduttaa negatiivisia tunteita, kuten yksinäisyyttä, häpeää, surua ja merkityksettömyyttä?