Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

4. TAUSTALLA OLEVAT MOTIIVIT

Laittoman kuvamateriaalin käytön taustalla olevat motiivit voidaan yleisesti jakaa kolmeen pääryhmään:

Motivaatio muutokseen -kysely

Miten sinä olet kokenut avun hakemisen? 

Vastaa Motivaatio muutokseen -kyselyyn, ja auta meitä ymmärtämään mahdollisia avun etsimiseen liittyviä haasteita.

1. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus ja muut poikkeavat seksuaaliset kiinnostukset

Tässä kategoriassa olevat henkilöt kiihottuvat seksuaalisesti katsoessaan kuvia lapsista. Laittoman kuvamateriaalin käyttö tyydyttää heidän seksuaaliset tarpeensa ja halunsa.

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus ei kuitenkaan automaattisesti johda kuvamateriaalin käyttöön, sillä ajatus ja toiminta ovat toisistaan erillisiä asioita.

Seksuaalisen tyydytyksen tarpeiden kohdistaminen laittomaan kuvamateriaaliin tai poikkeaviin kohteisiin voi olla väliaikainen tai pysyvä piirre. Joillekin seksuaalinen kontakti lapseen tai laittoman kuvamateriaalin käyttö edustaa kaipuuta läheisyyteen ja samaistumiseen. Toisille laittoman kuvamateriaalin käytön motiivi tai tavoite on autonomian- ja hallinnantunteen vahvistaminen.

2. Emotionaalinen samaistuminen lapseen – aikuinen kokee helpommin yhteyttä lapseen kuin aikuiseen

Näissä tilanteissa intiimi tunnepohjainen suhde aikuiseen voi tuntua pelottavalta. Laittoman kuvamateriaalin katsomisen kautta yksilö voi kokea läheisyyden- tai yhteenkuuluvuudentunnetta toiseen henkilöön, vaikka se tapahtuisi vain kuvien kautta.

3.  Muiden psykologisten tarpeiden täyttäminen laittomalla kuvamateriaalilla (Good Lives Model eli GLM-tarpeet)

GLM-teorian mukaan mielekkään elämän saavuttamiseen liittyy yhdeksän perustarvetta (Good Life goals/needs). Laittoman kuvamateriaalin katselu perustuu siihen, että näitä tarpeita pyritään tyydyttämään väärillä menetelmillä. Tämä johtuu riittämättömistä ongelmanratkaisukyvyistä.

Oppimalla uusia taitoja pystyt paremmin pyrkimään tavoitteitasi kohti ilman, että vahingoitat itseäsi tai muita.

Laitonta kuvamateriaalia voidaan esimerkiksi käyttää yksinäisyyden tai stressin kokemusten lievittämiseen

Pohdi kolmea yllä lueteltua motiivikategoriaa. Mikä tai mitkä niistä sopivat sinuun? Mitkä ovat sinun tärkeimmät motiivisi laittoman kuvamateriaalin käyttöön?