Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

MISTÄ ON KYSE?

Tässä osiossa tutkit henkilökohtaisia huolenaiheitasi, jotka liittyvät laittoman kuvamateriaalin katselemiseen ja käyttöön. Tämä osio auttaa sinua määrittämään, mitä muutoksia haluat tehdä elämässäsi ja miksi haluat lopettaa kuvamateriaalin käytön.

Motivaatio muutokseen -kysely

Miten sinä olet kokenut avun hakemisen? 

Vastaa Motivaatio muutokseen -kyselyyn, ja auta meitä ymmärtämään mahdollisia avun etsimiseen liittyviä haasteita. 

Motivaatiosi määrä tulee vaihtelemaan

Jos olet motivoitunut muuttamaan käyttäytymistäsi ja uskot kykyysi muuttua, auttaa se sinua onnistumaan muutoksessa. Motivaatiosi vaihtelee väistämättä koko prosessin ajan, ja joskus ohjelman jatkaminen tuntuu erittäin vaikealta.

Mitä tulen oppimaan?

ReDirection omahoito-ohjelman avulla opit kontrolloimaan tunteitasi, ajatuksiasi ja käyttäytymistäsi. Näin voit uudelleenohjata itsesi pois laittoman kuvamateriaalin käytöstä.

Ohjelman aikana opit, mikä johtaa sinut laittoman kuvamateriaalin käyttöön, miksi sinun pitäisi lopettaa käyttö ja kuinka voit muuttaa käyttäytymistäsi pitkäkestoisesti. Harjoitukset auttavat sinua tarkastelemaan omaa prosessiasi ja soveltamaan uusia taitoja käytäntöön.

ReDirection omahoito-ohjelma auttaa sinua omaksumaan uusia, parempia käyttäytymismalleja, jotka eivät vahingoita itseäsi tai muita.

Tämä osio auttaa sinua tunnistamaan ne tekijät, jotka motivoivat sinua etsimään ja käyttämään laitonta kuvamateriaalia. Osio auttaa sinua myös ymmärtämään, miten kuvamateriaalin käyttö vaikuttaa itseesi. Laittoman kuvamateriaalin käyttö voi johtaa niin kutsuttuun toiminnalliseen riippuvuuteen.

Kysely ja lainaukset

Omahoito-ohjelmassa käytetyt lainaukset ovat lainauksia laittoman kuvamateriaalin käyttäjiltä, jotka ovat vastanneet ”Auta meitä auttamaan” kyselyymme pimeässä verkossa (2021). Joitain kommentteja on muokattu luettavuuden vuoksi.

Auta meitä auttamaan -kysely 2021

ReDirection omahoito-ohjelman on kehittänyt joukko erityisasiantuntijoita, psykologeja ja psykoterapeutteja. Se pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan.

Ohjelmaan on myös sisällytetty tuloksia Auta meitä auttamaan -kyselystä, joka tehtiin laittoman kuvamateriaalin käyttäjille. Olemme keränneet dataa jo yli 12 000:lta yksittäiseltä vastaajalta. Sen avulla olemme oppineet käyttäjien ajatuksista, käytöksestä ja tunteista. Siten voimme paremmin kohdentaa apua laittoman kuvamateriaalin käytön lopettamiseen.

Noin 50 % kyselyyn vastanneista kertoi, että on yrittänyt jossain vaiheessa lopettaa käytön onnistumatta siinä.

Tämä ohjelma on kehitetty ohjeistamaan ja tukemaan kestävää ja pitkäkestoista muutosta.

Löydät vastaajien kommentteja ja tutkimusdataa tietolaatikoista omahoito-ohjelman varrelta.

Lainauksia

ReDirection Auta meitä auttamaan -kyselyssä (2021) kysyimme laitonta kuvamateriaalia hakeneilta ja käyttäneiltä heidän syistään laittoman kuvamateriaalin käytölle. Tässä on joitain vastauksia:

”Kun katson pornoa, se ei joskus riitä ja tarvitsen jotain enemmän ”tabua”, joten normaali porno ei riitä.”

”Käytän lapsipornoa, kun tavallinen porno pitkästyttää minua.”

”Piirretty porno/hentai/manga on saattanut toimia matalana kynnyksellä pornonkäyttöni eskaloitumiselle vakavampaan materiaaliin (kuten oikeat valokuvat).”

”Minuun kohdistettiin seksuaaliväkivaltaa pienempänä. Joka kerta kun muistan, mitä minulle tapahtui, koen tarvetta katsella tällaista materiaalia, jotta en koe olevani yksin.”

”Käytän materiaalia tutkiakseni omaa seksuaalisen väkivallan ketjuani. Yritys saada valta takaisin.”

Muista

ReDirection omahoito-ohjelma tukee sinua prosessissa ja auttaa sinua palautumaan takapakeista. Omahoito-ohjelma ohjaa sinut kestävään käyttäytymismuutokseen.