Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

6.2 Tavoitteiden asettaminen

Uudelleenohjautuminen kohti mielekästä elämää

Meistä moni on yrittänyt muuttaa käyttäytymistään jollain tavalla ja epäonnistunut siinä. Useat ihmiset haluavat esimerkiksi kohottaa kuntoaan, mutta asettavat epärealistisia tavoitteita, kuten jokapäiväinen kuntosalilla käyminen. Tämä johtaa usein epäonnistumiseen ja pettymykseen.

Asettamalla itsellesi laadukkaan tavoitteen voit parantaa mahdollisuuksiasi onnistua. Hyvä tavoite (SMART) on konkreettinen, mitattavissa oleva, realistinen, merkityksellinen ja aikaan sidottu. Jos tavoite on hyvä, on todennäköisempää saavuttaa se.

Tavoitteiden asettaminen

KONKREETTINEN (specific)

Määrittele, mikä on tärkein tavoite, jonka haluat saavuttaa. Määrittele sen jälkeen konkreettisen askeleet, jotka sinun täytyy ottaa saavuttaaksesi tavoitteesi.

On hyödyllistä jakaa tavoite pienempiin osiin. On erityisen hyödyllistä pohtia, mitä konkreettista voit tehdä jo nyt: tänään, tällä viikolla tai tämän kuukauden aikana.

MITATTAVISSA OLEVA (measurable)

Määrittele, kuinka voit arvioida tavoitteen saavuttamista ja siihen johtavien askelten toteutumista. Mistä tiedät, kun olet saavuttanut tavoitteesi?

 REALISTINEN (attainable)

Onko tavoitteen saavuttaminen realistista? Jos haluat muuttaa käyttäytymistäsi pysyvästi, kannattaa siihen varata riittävästi aikaa. Pitkän aikavälin tavoite toimii yleensä parhaiten.

MERKITYKSELLINEN (relevant)

Onko tavoite sinulle ja hyvinvoinnillesi merkityksellinen tai tärkeä?

AIKAAN SIDOTTU (time-limited)

Määrittele aikataulut päätavoitteen ja jokaisen osatavoitteen saavuttamiselle.

 

Voit aloittaa karsimalla edellisessä harjoituksessa kirjaamistasi keinoista pois ne, jotka ovat mahdottomia tai sopivat sinulle huonosti. Poimi samalla tärkeimmät ja mielekkäimmiltä tuntuvat keinot. Ala hahmottelemaan niistä itsellesi konkreettisia suunnitelmia.

Aseta nyt itsellesi tavoitteita yllä olevien kriteerien mukaisesti. Suunnittele tavoitteet siten, että ne ovat linjassa niiden mielekkään elämän alueiden kanssa, joiden olet tunnistanut liittyvän laittoman kuvamateriaalin käyttöösi.

 

Aloita määrittelemällä päätavoite (Esimerkiksi: ”Hyväksyn vaikeat tunteeni, ja jaan ongelmani jonkun läheiseni kanssa.”)

Tämän jälkeen jaa päätavoite pienempiin osatavoitteisiin, jotka ovat kuin askelia tai välietappeja matkallasi määränpäähäsi. Listaa asiat, joita sinun tulee tehdä saavuttaaksesi kunkin välitavoitteen.

On tärkeää, että tavoitteissasi pyrit jotain kohti sen sijaan, että pyrkisit jostain poispäin.

Tavoitteiden saavuttaminen

Suunnitelman laatimisen jälkeen pohdi, mitä taitoja ja resursseja tarvitset tavoitteidesi saavuttamiseksi.

 • Mitä taitoja sinulla jo on? Mitä taitoja sinun tulee harjoitella?
 • Mieti minkälaisiin esteisiin saatat törmätä polullasi. Miten voit ylittää nämä esteet?

Esimekki:
”En usko, että minulla on kovin vahvat tunnesäätelytaidot. Sen vuoksi listaan itselleni tilanteita, joissa olen onnistunut säätelemään tunteitani tai olen selviytynyt niiden kanssa.

Jos uskoni alkaa horjua, luen listan ja muistutan itseäni siitä, että olen pystynyt tähän ennenkin. Pidän mielessäni, että pystyn kyllä, vaikka tunne väittäisi jotain muuta.” 

 

GLM-tarve: ________________________

PÄÄTAVOITTEENI liittyen tarpeeseen: ________________________

 1. VÄLITAVOITE YHDEN VIIKON PÄÄHÄN: ________________________
  Konkreettiset keinot:
 2. VÄLITAVOITE YHDEN KUUKAUDEN PÄÄHÄN: ________________________
  Konkreettiset keinot:
 3. VÄLITAVOITE KUUDEN KUUKAUDEN PÄÄHÄN: ________________________
  Konkreettiset keinot:
 4. VÄLITAVOITE KAHDENTOISTA KUUKAUDEN PÄÄHÄN: ________________________
  Konkreettiset keinot:
 5. VÄLITAVOITE KOLMEN VUODEN PÄÄHÄN: ________________________
  Konreettiset: keinot

Vahvuuteni, voimavarani ja taitoni, jotka edistävät tavoitteideni saavuttamista: ________________________

Esteet, jotka voivat vaikeuttaa tavoitteideni saavuttamista: ________________________

Kuinka ratkaisen esteet: ________________________

Muuta huomioitavaa: ________________________