Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Muita tukikeinoja

Lääkehoito

Mikäli olet yhä huolissasi kyvystäsi kontrolloida käyttäytymistäsi, voi lääkityksestä olla sinulle apua. Lääkitys voi madaltaa seksuaalista viettiä ja lievittää pakonomaisia ajatuksia. Se voi auttaa vähentämään haluasi käyttää laitonta kuvamateriaalia.

Vaikka ajatus seksuaalisen halun hillitsemisestä voi tuntua pelottavalta, voi se joissain tilanteissa merkittävästi lievittää psyykkistä kuormitusta. Sopiva lääkitys voi sitä kautta palauttaa psykologista toimintakykyä ja samalla helpottaa käyttäytymismuutosten tekemistä.

Lääkityksellä ei ole pysyvää vaikutusta käyttäjän seksuaaliviettiin tai seksuaalisiin ajatuksiin, vaan ne palautuvat lääkkeen lopettamisen jälkeen.

Mikäli arvelet, että lääkitys voisi auttaa sinua, ota yhteys lääkäriin.

Auta meitä auttamaan -kysely 2021

60 % (N = 1596) laittoman kuvamateriaalin käyttäjistä ei ole koskaan kertonut kuvamateriaalin käytöstä kenellekään.

Psykoterapia

Laittoman kuvamateriaalin käyttäminen kulkee usein käsi kädessä vahvojen negatiivisten ajatusten ja tunteiden kanssa. Niitä voi olla vaikeaa käsitellä yksin. Tällöin psykoterapia voi olla todella tärkeä apu ja työkalu.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian ja psykoterapian on tutkimuksissa todettu olevan tehokkaita hoitokeinoja ihmisille, joilla on haasteita laittoman kuvamateriaalin käytön kanssa.

Vahvan stigman vuoksi voi kuitenkin olla haastavaa puhua kenellekään, edes terveydenhuollon ammattilaiselle, laittoman kuvamateriaalin käytöstä. On kuitenkin olemassa anonyymi nettiterapia, joka tarjoaa terapian edut anonymiteetin suojassa.

Psykoterapiassa analysoit terapeuttisi avulla laittoman kuvamateriaalin käyttöäsi ja löydät tapoja elää parempaa elämää. Terapia vahvistaa kykyäsi hallita ajatteluasi ja käyttäytymistäsi.

Terapeuttisi avulla opit, kuinka tietynlaiset ajatukset johtavat tietynlaisiin tunteisiin, jotka taas johtavat tietynlaiseen käyttäytymiseen. Tämä toimii myös toiseen suuntaan.

Terapia vahvistaa vastuullista käyttäytymistäsi. Se auttaa sinua saavuttamaan terveellisemmän ja turvallisemman elämän kognitiivisen sekä käyttäytymis- ja tunnetason muutoksen kautta.

Anonyymi nettiterapia

Prevent It on maksuton nettiterapia, joka auttaa vähentämään laittoman kuvamateriaalin käyttöä. Hoito kestää kahdeksan viikkoa, ja sen aikana saa yksilöllistä tukea terapeutilta.

Ohjelma on anonyymi, ja sitä voi käyttää myös Tor-verkon kautta.

Olet tervetullut osallistumaan arviointikokeiluun:

Muita tapoja tukea muutosta

Mikäli seksuaalinen kiinnostuksesi kohdistuu alaikäisiin lapsiin, voi sinulla olla voimakas kokemus ulkopuolisuudesta. Voit kokea vaikeaksi löytää ihmisiä, joiden kanssa puhua mieltäsi painavista ajatuksista.

Saatat haluta löytää ihmisiä, jotka jakavat kiinnostuksen lapsia kohtaan, mutta ovat löytäneet eettisiä tapoja elää elämäänsä aiheuttamatta vahinkoa muille.

Ole kuitenkin varovainen etsiessäsi vertaisia. Saatat myös päätyä kohtaamaan lapsista seksuaalisesti kiinnostuneita henkilöitä, jotka vaikuttavat sinuun negatiivisella tavalla.

Sinun ei tarvitse olla yksin. Lisää tietoa internetin tukiryhmistä ja järjestöistä voit löytää osoitteesta:

Bridge-tutkimuksen anonyymi tuki

Oletko huolissasi laittoman kuvamateriaalin käytöstäsi? Anna meidän auttaa sinua. Napauta tästä oppiaksesi lisää Bridge-tutkimuksesta anonyymin tuen saamiseksi.

Oletko vähintään 18-vuotias, puhut ja kirjoitat suomea, englantia, ruotsia, saksaa, espanjaa, tšekkiä tai slovakkia, ja olet huolissasi lapsiin kohdistuvista seksuaalisista haluistasi tai käyttäytymisestäsi, niin verkossa kuin kasvotusten.  

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan – napauta linkkiä saadaksesi lisää tietoa tutkimuksesta: 

Auta meitä auttamaan -kysely 2021

Noin 30 % (N = 1787) laittoman kuvamateriaalin käyttäjistä kertoi haluavansa lopettaa kuvamateriaalin etsimisen ja käyttämisen lähes joka kerta katsoessaan sitä.