Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2.2 Ihmissuhteeni ja seksuaalisuuteni

Ihmiset tyydyttävät ihmissuhteiden kautta monia tarpeita, kuten seksuaalisia tarpeita sekä tarvetta läheisyyteen ja rakkauteen.

On olemassa erilaisia ihmissuhteita, mukaan lukien seuraavat:

 • Romanttiset suhteet
 • Seksuaaliset suhteet
 • Ystävyyssuhteet
 • Lapsi-vanhempi suhteet sekä muut perhesuhteet

Kuinka nämä tarpeet ja ihmissuhteet toteutuvat elämässäsi tällä hetkellä? Kuinka ihmissuhteesi liittyvät laittoman kuvamateriaalin käyttöösi?

Ihmissuhteeni ja seksuaalisuuteni

Pohdi seuraavia kysymyksiä. Kirjoita vastauksesi ylös.

Romanttiset ihmissuhteet

 • Kuinka tyytyväinen olet romanttiseen/romanttisiin ihmissuhteisiisi?
 • Miten haluaisit muuttaa romanttista / romanttisia ihmissuhteitasi?
 • Jos et ole romanttisessa ihmissuhteessa, kuinka koet romanttisen tilanteesi?
 • Mitkä asiat estävät sinua saavuttamasta romanttista ihmissuhdetta?
 • Miten laittoman kuvamateriaalin käyttö on vaikuttanut romanttisiin ihmissuhteisiisi?

Seksuaaliset ihmissuhteet

 • Kuinka tyytyväinen olet seksuaalisiin ihmissuhteisiisi?
 • Kuinka laiton kuvamateriaali täyttää seksuaaliset tarpeesi?
 • Minkä ikäisenä aloit katsoa laitonta kuvamateriaalia?
 • Onko sinulla (ensisijaista) seksuaalista kiinnostusta lapsia kohtaan?
  • Jos kyllä, mitä ajattelet siitä, että lapset ovat seksuaalisten tarpeidesi kohde?
  • Jos kyllä, kuinka seksuaalinen kiinnostuksesi lapsia kohtaan on vaikuttanut seksuaalisiin ihmissuhteisiisi?
 • Koetko seksuaalista vetovoimaa aikuisia kohtaan?
 • Jos sinulla ei ole ensisijaista seksuaalista kiinnostusta lapsia kohtaan, mikä saa sinut katsomaan laitonta kuvamateriaalia?

Ystävyyssuhteet

 • Kuinka tyytyväinen olet ystävyyssuhteisiisi?
 • Mihin asioihin olet tyytyväinen tai tyytymätön ystävyyssuhteissasi?
 • Mitä sellaista ystävyyssuhteiltasi toivoisit, jota sinulla tällä ei hetkellä ei ole?
 • Minkälaisia ystävyyssuhteita sinulla on (ei paljoa ystäviä / muutama läheinen ystävä / paljon ystäviä)?
 • Miten laittoman kuvamateriaalin käyttö on vaikuttanut ystävyyssuhteisiisi?

Perhesuhteet

 • Kuinka tyytyväinen olet perhesuhteisiisi?
 • Miten kuvailisit perhesuhteitasi?
 • Mitä haluaisit muuttaa perhesuhteissasi?
 • Millainen perheesi on? Keitä perheenjäsenesi ovat?
 • Kenen perheenjäsenen kanssa olet läheisin? Keneen suhteesi on etäisin? Miksi?
 • Koetko olevasi turvassa ja hyväksytty perheessäsi?
 • Tietääkö kukaan perheenjäsenistäsi, että käytät laitonta kuvamateriaalia?

Vuorovaikutus muiden kanssa

 • Miten helppoa sinun on olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa?
 • Minkälaisten ihmisten kanssa on helppoa olla vuorovaikutuksessa? Entä minkälaisten ihmisten kanssa on vaikeaa?
 • Miten laittoman kuvamateriaalin käyttösi vaikuttaa vuorovaikutukseesi muiden ihmisten kanssa?

Sosiaaliset käsitykset

 • Mitä ajattelet muiden ihmisten ajattelevan sinusta?
 • Minkälainen on sinun asenteesi muita ihmisiä kohtaan?
 • Vaikuttavatko muut laittoman kuvamateriaalin käyttäjät sinuun jollain tapaa?
 • Miten laittoman kuvamateriaalin käyttö vaikuttaa siihen, mitä uskot muiden ajattelevan sinusta?

Läheiset ihmissuhteet

 • Ketkä ovat tärkeimpiä ihmisiä elämässäsi tällä hetkellä?
 • Millä tavalla he ovat sinulle tärkeitä?
 • Ketkä koet läheisiksi?
 • Keiden kanssa sinun on helppo kokea läheisyyttä?
 • Koetko vaikeaksi kokea läheisyyttä muihin ihmisiin?
 • Minkälainen rooli laittomalla kuvamateriaalilla on siihen, miten koet läheisyyttä muihin ihmisiin?

Lainaukset

Noin 15 % kyselyymme vastaajista mainitsi kokeneensa vaikeutta läheisissä ihmissuhteissa.

”Yritän kokea olevani 16-vuotias, koska minulla oli masennus eikä ihmissuhdetta tyttöön teini-iällä.”

”Olen muiden auttaja. En voi pyytää apua. Minulla ei ole ketään, joten… Olen vain kaveri, pelaaja. Minulla ei ole ollut suhdetta aiemmin… Se on huono asia 21-vuotiaalle.”

”Vaikeus saada erektiota.”

”Se vaikuttaa minun todelliseen aikuiseen terveeseen seksielämään.”

”Minulla ei ole koskaan ollut suhdetta.”

”Ajatukset siitä, minkälainen hirviö minusta on tullut, estävät minua säilyttämästä ihmissuhteita ja saavat minut myös vihaamaan itseäni”