Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

5.1 Analysoi väärinkäsityksiäsi

Laittoman kuvamateriaalin käyttöön liittyy paljon väärinkäsityksiä. Todellisuus on hyvin erilainen.

Alta löydät tyypillisiä ajatusvääristymiä/väärinkäsityksiä, joilla laittoman kuvamateriaalin käyttäjät oikeuttavat toimintaansa.

Arvioi ajatuksiasi liittyen väärinkäsityksiin

Pohdi väärinkäsityksiä ja todellisuutta niiden taustalla.

  •  Mitä ajattelet niistä?

Väärinkäsitys 1

Lapset ovat seksuaalisia olentoja kuten aikuiset

Todellisuus 1

Lasten seksuaalikehityksestä kertyneeseen tietoon perustuen voimme todeta, että lapset eivät identifioi itsejään seksuaalisiksi olennoiksi samalla tapaa kuin aikuiset. Lapsilla on vaikeuksia ymmärtää aikuisten seksuaalisia tekoja ja tuntemuksia.

Väärinkäsitys 2

Kuvat eivät vahingoita ketään. Laittoman kuvamateriaalin käyttö on ”uhriton rikos”.

Todellisuus 2

Monet ihmiset, joiden kuvat kulkevat internetissä heidän tahtonsa vastaisesti, kokevat, että heihin kohdistetaan seksuaaliväkivaltaa uudelleen ja uudelleen.

Lapsi voi kokea voimakkaita kontrollin menettämiseen ja voimattomuuteen liittyviä tunteita, jotka liittyvät siihen, ettei hän kykene tekemään itseensä ja kehoon liittyviä päätöksiä.

Väärinkäsitys 3

Lapsi itse on ottanut kuvan ja tehnyt siitä julkisen. Näin ollen asia on ollut lapsen päätös, ja hän on tyytyväinen päätökseensä.

Todellisuus 3

Lapset eivät kykene tekemään omaan hyvinvointiinsa liittyviä kestäviä päätöksiä. He tekevät usein virheitä (esim. päihdekokeilut), joita he myöhemmin katuvat.

Tämä johtuu siitä, että lapset yhä kehittyvät. He eivät pysty käsittämään tekojensa seurauksia pitkällä aikavälillä. Näin ollen on aikuisen vastuulla suojella lapsia eikä yrittää hyötyä heidän tekemistään virheistä ja huonoista valinnoista.

Väärinkäsitys 4

Joku muu tuotti materiaalin. Materiaali pyörii netissä joka tapauksessa. Ei ole minun syyni, että se on saatavilla.

Todellisuus 4

Kysyntä tuottaa tarjontaa. Mitä useammat ihmiset haluavat ja käyttävät materiaalia, sitä enemmän sitä tuotetaan ja tuodaan saataville. Jos olet osa kysyntää, olet henkilökohtaisesti osallisena laittoman kuvamateriaalin tarjontaan.​