Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2. ELÄMÄNI JA KÄYTTÖNI

Miksi jotkut ihmiset käyttävät laitonta kuvamateriaalia ja toiset eivät? Seuraavaksi pyydämme sinua pohtimaan elämäntilannettasi. Tähän kuuluvat muun muassa ihmissuhteesi, seksuaalisuutesi, jokapäiväinen elämäsi ja arvosi.

Motivaatio muutokseen -kysely

Miten sinä olet kokenut avun hakemisen? 

Vastaa Motivaatio muutokseen -kyselyyn, ja auta meitä ymmärtämään mahdollisia avun etsimiseen liittyviä haasteita.

Laittoman kuvamateriaalin käyttö on monimutkainen ilmiö. Siihen voivat johtaa useat taustatekijät, kuten

 • seksuaalinen kiinnostus lapsiin
 • lailliseen aikuisia esittävään pornografiaan turtuminen
 • seksuaalirikoksen uhriksi joutuminen
 • parisuhdeongelmat
 • ikävystyminen
 • stressi
 • huono itsetunto

Mikä saa ihmiset toimimaan näin?

Henkilöllä voi olla poikkeavia seksuaalisia fantasioita ja ajatuksia laittomasta kuvamateriaalista. Tämä ei kuitenkaan välttämättä johda siihen, että hän katsoo laitonta kuvamateriaalia tai päätyy tekemään muita seksuaalirikoksia.

On tiettyjä tekijöitä, jotka voivat johtaa lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen kiinnostukseen. On myös tekijöitä, jotka voivat saada henkilön toimimaan näiden ajatusten mukaan. Näihin kuuluvat muun muassa yksilölliset motivaattorit, käyttäytymismallit ja tunteet.

Tunteet ja tarpeet

Jokaiseen tunteeseesi liittyy jokin tarve toimia. Tämä on automaattinen tarve, joka syntyy vastauksena biologisiin ärsykkeisiin.

Esimerkiksi tuntiessasi nälkää, koet tarpeen syödä. Vastaavasti kokiessasi seksuaalista kiihottumista, saatat kokea tarpeen etsiä laitonta kuvamateriaalia halujesi tyydyttämiseksi. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa toimintavaihtoehto.

Riskitekijät

Riskitekijät tai altistavat tekijät ovat henkilökohtaisia ​​ominaisuuksia, piirteitä tai käyttäytymismalleja, jotka voivat lisätä haitallisen käyttäytymisen todennäköisyyttä. Erilaiset tekijät muodostavat ”riskitekijöiden joukon”, joka on jokaiselle yksilöllinen.

Riskitekijöiden olemassaolo voi tietyillä ihmisillä nostaa muita enemmän todennäköisyyttä laittoman kuvamateriaalin käyttöön.

Lista riskitekijöistä, jotka saattavat lisätä haitallista käyttäytymistä

 • Laittoman kuvamateriaalin käyttöä tukevat ajattelutavat ja asenteet.
  • Esimerkiksi lapset seksuaalisen mielenkiinnon kohteina sekä vahvat ja pakkomielteiset seksuaaliset kiinnostuksen kohteet.
 • Ongelmat seksuaalisessa itsesäätelyssä.
 • Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus.
 • Heikko sosioaffektiivinen toimintakyky.
  • Riittämättömyydentunne:
   subjektiivinen yksinäisyydentunne, alhainen itsetunto ja tunne siitä, ettei pysty vaikuttamaan omiin asioihinsa.
  • Emotionaalinen samaistuminen lapseen:
   kokemus tasapainoisesta läheisyydestä saavutetaan helpommin lasten kuin aikuisten kanssa.
  • Vääryysajattelu:
   kokemus väärinkohdelluksi tulemisesta, varautuminen tuleviin vääryyden kokemuksiin sekä vihantunteet menneitä tai oletettuja vääryyden kokemuksia kohtaan. Lisäksi haluttomuus tai vaikeus nähdä tai hyväksyä muiden ihmisten näkökulmia.
  • Intiimien ja läheisten tunnesuhteiden puuttuminen:
   epäonnistuminen emotionaalisesti tyydyttävien, intiimien ihmissuhteiden rakentamisessa aikuisten kanssa joko omasta tahdosta tai kyvyttömyydestä johtuen (ihmissuhteiden rakentamisen vaikeus).
 • Ongelmat itsehillinnässä.
  • Esimerkiksi impulsiiviset elämäntavat, huono tiedonkäsittelyllinen ongelmanratkaisukyky, heikko tunteiden hallinta.

Seuraavissa harjoituksissa tarkastelet elämäsi eri osa-alueita, jotka saattavat liittyä laittoman kuvamateriaalin käyttöösi. Näihin kuuluvat sinä itse, ihmissuhteesi ja seksuaalisuutesi sekä jokapäiväinen elämäsi ja arvosi.

Käy läpi harjoitukset 2.1 - 2.4. Pohdi kysymyksiä ja kirjoita vastauksesi ylös. Kun olet saanut harjoitukset valmiiksi, kokoa ajatuksesi 2.5 yhteenvetolomakkeelle.

Auta meitä auttamaan -kysely 2021

Noin puolet laittoman kuvamateriaalin käyttäjistä (N = 1360) kertoi heillä olleen seksuaalisia ajatuksia tai seksuaalista kiihotusta ennen laittoman materiaalin katsomista. Noin 30 % kertoi heillä olleen seksuaalisia ajatuksia lapsista tai laittomasta materiaalista ennen sen katsomista.

Noin puolet (N = 1360) laittoman kuvamateriaalin käyttäjistä kertoi masturboivansa tai stimuloivansa itseään jollain tavalla ennen laittoman kuvamateriaalin etsimistä ja käyttöä.

Muista

On tärkeää ymmärtää, mikä saa juuri sinut käyttämään laitonta kuvamateriaalia. Silloin voit vaihtaa polkusi suuntaa sekä muuttaa käyttäytymistäsi ja toimintaasi.

Opit vastaamaan toimintayllykkeisiin uudella tavalla ja katkaisemaan kierteen.