Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen får du lära dig olika sätt att lindra ditt barns ätsvårigheter och göra matsituationerna lättare.

Metoder för förändring

Den goda nyheten är att det finns hjälp och lösningar. Det är du som har nycklarna till framgång, eftersom du och ditt barn är de bästa experterna på ditt barns välbefinnande och liv.

Härnäst får ni lära er metoder som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över ätsvårigheterna hos ditt barn. En del av dem kan vara bekanta för er från förut, medan andra kan vara nya.

Förhoppningsvis hittar ni lämpliga metoder som ni kan använda i vardagen. Bekanta dig först med den aktuella metoden och fundera om den lämpar sig för ditt barn.

Att du läser denna text är ett viktigt första steg redan i sig. Du har alltså redan stannat upp för åtminstone ett ögonblick för att fundera på er situation, och du önskar en förändring.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera kring lösningar på er situation.

Det är viktigt att du inte bara läser informationen utan att ni också gör övningar tillsammans. På så sätt tar du steg mot att förbättra er situation.

Hur gör man övningarna? 

En del övningar tar längre tid än andra.  Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns besvärligt.

För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att åstadkomma en mer bestående förändring.

De är bra att lägga på minnet de övningar som du tycker är särskilt bra och att återgå till dem långsiktigt. 

I följande video (1:34) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.

Barnet behöver hjälp och handledning

Att öva sig de färdigheter som behandlas i det här programmet kan jämföras med att man lär sig att cykla.

På samma sätt som när ett barn övar sig att cykla är det viktigt också i dessa övningar att gå framåt på barnets egna villkor. Även om den vuxna ibland kan känna sig frustrerad, gäller det att öva samma saker om och om igen tills barnet behärskar dem. Hur mycket och hur länge ni måste använda stödhjul och hjälphandtag på cykeln varierar individuellt från barn till barn. Tänk på att det kan vara skrämmande för många barn och kräva stora satsningar att lära sig att cykla.

Förälderns uppgift är att skapa en trygg, positiv och uppmuntrande stämning vid övningarna. Det är också bra att komma ihåg att det inte alltid går att skydda ett barn från att falla. Om övningen är på rätt nivå kommer varje försök att utveckla den nya färdigheten vidare.

Även när cyklingen redan går bra utan stödhjul eller rädsla för att falla kan barnet fortfarande behöva att de vuxna finns där för att påminna om hur man bromsar och om trafikreglerna. På samma sätt behöver ett barn en uppmuntrande vuxen i matsituationerna

Förändring tar tid

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mera krafter att genomföra en förändring, ibland mindre. Kom ihåg att det här är naturligt. Förändringen kan också ske i olika takt hos dig och hos ditt barn

Gör i varje fall ett avtal med dig själv och ditt barn: pröva anvisningarna i det här egenvårdsprogrammet och bedöm först senare om de har varit till nytta.

I den här delen får du verktyg som du kan använda för att återställa din funktionsförmåga och förnya ditt sätt att tänka. Gör de övningar som du tycker att ni kan ha nytta av. Respektera dina egna och ditt barns resurser.