Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur kan ätsvårigheterna ta sig i uttryck?

Ätsvårigheter uppstår ofta vid övergångsskeden i barnets ätande och måltider, till exempel vid växling från amning eller flaskmatning till puréer, från finfördelade puréer till puréer med grövre konsistens eller från matning till självständigt ätande. Största delen av ätsvårigheterna är lindriga och övergående.

Ätsvårigheterna kan framträda till exempel på följande sätt:

  • Barnet vill inte komma till matbordet eller lämnar bordet mitt i måltiden.
  • Barnet orkar inte sitta vid matbordet utan underhållning.
  • Barnet vägrar att äta.
  • Barnet vänder bort huvudet när hen ser bestick.
  • Barnet börjar äta, slutar efter ett tag och vill inte fortsätta äta.
  • Barnet tuggar maten, men spottar den snart ur munnen.
  • Barnet väljer alltför nogräknat vilka födoämnen hen äter.

Ätsvårigheterna väcker oro hos föräldern. Oron kan göra matsituationerna stressande för er båda.

Du kan hjälpa ditt barn och dig själv genom att vara medveten om situationen och hjälpa barnet att utvecklas mot ett ätbeteende som motsvarar barnets åldersnivå. Det här egenvårdsprogrammet hjälper dig att göra det.

När ska man söka utomstående hjälp?

Kontakta rådgivningen

Om ditt barn har svårt att svälja, smärta vid sväljning, upprepade uppkastningar, stark hosta, drar in mat i andan eller har hud- eller tarmsymtom, kontakta rådgivningen.

På rådgivningen bedömer personalen om det kan finnas sjukdomar eller strukturella avvikelser bakom ätsvårigheterna. Vid behov hänvisar de barnet till fortsatta undersökningar och fortsatt vård. På rådgivningen kontrollerar personalen också att ditt barn växer och utvecklas enligt sin åldersnivå.

Plötslig förändring

Om ett matproblem börjar plötsligt är det viktigt att snabbt söka hjälp, så att eventuella underliggande sjukdomar och smärtor kan behandlas.

Genom snabb hjälp är det möjligt att förebygga att ett problematiskt beteendemönster utvecklas till en vana. Då blir problemet inte utdraget och det uppkommer inte en negativ cirkel i matsituationerna.

I fall där ätsvårigheterna börjat småningom och i utdragna fall krävs det mer tid att ändra på barnets ätbeteende, och det kräver också tålamod.

Kom ihåg

Ätsvårigheter hos ett litet barn framträder ofta i övergångsskeden i barnets ätande och måltider.

De flesta ätsvårigheter är lindriga och övergående.

Det är viktigt att snabbt söka hjälp vid ätsvårigheter som börjar plötsligt.