Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är reglering av ätandet?

En av barnets viktigaste utvecklingsuppgifter under de första levnadsåren är att lära sig att internt reglera sitt ätande. Intern reglering betyder förmågan att känna igen känslor av hunger och mättnad.

Att lära sig att internt reglera sitt ätande

I takt med den motoriska och kognitiva utvecklingen börjar barnet lära sig att reglera sitt ätande från ett halvt års ålder och framåt.

Barnet lär sig småningom att ge uttryck för sin hunger. Hen lär sig också att sluta äta när hen är mätt. På det här sättet reglerar barnet den mängd mat som hen äter. Barnet borde också lära sig att särskilja känslorna av hunger och mättnad från andra känslor och känningar.

Barnet borde uppnå dessa färdigheter senast i tre års ålder. Hen behöver din hjälp för att lära sig dessa färdigheter. Barnet lär sig stegvis att reglera sitt ätande tillsammans med föräldern.

Använd ord som stöd

Du kan hjälpa ditt barn genom att ge akt på barnet när hen uttrycker hunger och mättnad. Det är bra att verbalisera dessa uttryck i ord: "Hej, är du hungrig? Kom, så går vi för att äta!", "Är magen full?".

Efter att du verbaliserat barnets uttryck ska du svara på det genom att ge mat eller sluta mata barnet.

Mattider

Regelbundna mattider hjälper barnet att identifiera sin hunger. Ge inte barnet extra mellanmål mellan måltiderna eftersom mellanmålen tar bort hungerkänslan.

När ni håller måltiderna rimligt långa blir det också lättare för barnet att identifiera sina känningar. 15–20 minuter är i allmänhet en lämplig tid.

Användning av underhållning

Ibland försöker föräldrar locka sitt barn att äta genom att använda olika former av underhållning, till exempel en telefon eller surfplatta. De fångar barnets uppmärksamhet, och då observerar barnet inte sina känslor av hunger och mättnad. Barnet deltar inte heller i umgänget kring matbordet.

På längre sikt är det inte till fördel för barnet att ni använder underhållning i matbordet. Undantaget är situationer där barnet är rädd för matsituationer till exempel på grund av tidigare smärta.

Under måltiden kan du fokusera på att till exempel samtala om dagens händelser eller om trevliga saker. Ni kan också utforska tillsammans med barnet vad det finns på tallriken och uttrycka det som finns på tallriken i ord. Ni kan samtala till exempel om olika färger och smaker och om bekanta och nya födoämnen.

Avveckla underhållningen

Om barnet blivit van vid att titta på en surfplatta eller telefon under måltiderna är det möjligt att försöka avveckla det stegvis. Till en början är barnet till exempel fem minuter i början av måltiden utan en smartapparat, och alla kring bordet koncentrerar sig på att samtala med varandra. Efter det kan ni ta apparaten i användning först om måltiden inte annars lyckas. Småningom utelämnas apparaten helt från måltiderna.

Kom ihåg

Barnet lär sig att känna igen och ge uttryck för sina känslor av hunger och mättnad med din hjälp.

Hjälp ditt barn genom att verbalisera dina observationer högt.

Regelbundna måltider hjälper barnet att identifiera sina känslor av hunger och mättnad.

Underhållning fångar barnets uppmärksamhet, och då observerar barnet inte sina känslor av hunger och mättnad.