Skip to main content

Egenvårdsprogram

Förälderns kontrollista

Du har lärt dig många metoder för att kunna minska ditt barns ätsvårigheter. Det är ändå bra att komma ihåg att det viktigaste för ditt barn är din närvaro och en god relation med dig.

Nedan finns en lista på föräldraskapsfärdigheter som du kan använda för att stödja en positiv atmosfär och växelverkan. När du har en uppmuntrande och empatisk attityd är det lättare för barnet att lära sig nya färdigheter och använda dem.

Var tålmodig och empatisk

Ditt barn är inte besvärligt eller trotsigt med avsikt. Barnet har utmaning eller ett problem, och du kan som förälder hjälpa och stödja ditt barn.

Förvänta dig inte snabba förändringar. Uppmuntra ditt barn att försöka. Uppmuntra barnet att använda sina nya färdigheter och ge barnet stöd när hen övar sig i vardagen.

Föregå med gott exempel

Visa med dina egna handlingar hur man kan närma sig svåra situationer och klara dem.

Försök leva dig in i ditt barns situation

Försök leva dig in i ditt barns erfarenheter, tankar och känslor, även om det kan kännas svårt.

När du funderar på olika situationer i både ditt eget och andras perspektiv, lär du dig att förstå ditt barn bättre. Då kan du hitta fungerande sätt att göra besvärliga situationer lättare.

Se det goda i ditt barn och berätta det för hen

Visa att du bryr dig. Belöna och beröm barnet för hens försök. Var uppmärksam på att barnet försöker möta och övervinna sina utmaningar.

Ta hand om dig själv

Kom ihåg att din ork och ditt välbefinnande är av största vikt för att du ska kunna vara närvarande för ditt barn och stödja hen.