Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Hantera starka känslor

Ätsvårigheterna hos ett barn väcker ofta svåra känslor av olika slag hos föräldern. Oro för ett barns näringsintag kan orsaka ångest och rädsla. Ett barns beteende kan också vara frustrerande och irriterande.

Det är normalt att känslorna ibland tar över

Det är ändå bra att du håller dig lugn i matsituationer Om känslorna ändå tar över, be om hjälp av en annan vuxen, om det är möjligt.

Gör så här

  • Om matsituationer väcker ångest eller om känslorna lätt svallar över, pröva på andningsövningarna nedan före måltiden.
  • Om möjligt, be om hjälp från vuxna i ditt stödnätverk. Kan till exempel din partner, en mor- eller farförälder eller en fadder till barnet ta hand om matsituationerna ibland?

Övning: Andningsövning (4:10)

Mål

Du lär dig att lugna ner dig genom att andas. Det här har du mycket nytta av när tankarna känns förvirrade och känslorna starka.

Anvisning

Du kan läsa övningen eller lyssna på ljudinspelningen.

Använd övningen för att fokusera på din andning. På så sätt lär du dig att lugna ner dig själv och din kropp.

Det är bra att göra övningen dagligen och ibland flera gånger om dagen

  • Det är viktigt att göra övningen regelbundet i minst 2–3 veckor. 
  • Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå.   

Genom repetition lär du dig att använda färdigheterna när du känner att du har ett behov av att lugna ner dig.

Övningen finns också i textformat.

Audio file

Övning: Slappna av med hjälp av tankar (6:14)

Mål

Du lär dig att släppa tankarna genom att fokusera på din andning och hur den strömmar genom din kropp.

Anvisning

Du övar dig att medvetet fokusera på olika muskelgrupper och på andningen. Du lär dig att släppa tankar genom att medvetet förankra dig i stunden och följa det som händer i din kropp.

Det är bra att göra övningen dagligen och ibland flera gånger om dagen.

  • Det är viktigt att göra övningen regelbundet i minst 2–3 veckor. 
  • Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå.   

Du kan lyssna på eller läsa övningen.

Audio file